• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вебінар для

Запрошуємо старшокласників на вебінар «Ціль життя. Конструювання цілей власного життя»

Вебінар

Запрошуємо на вебінар «Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. Сприяння розвитку особистості»

Курс Python

Запрошуємо студентів, учнів старших класів, викладачів та всіх бажаючих на курси програмування Python.

Підготовка до ЗНО!

НАУ запрошує учнів 10-11 класів на курси з підготовки до ЗНО та вступу до ЗВО з навчальних предметів...

Дистанційне навчання

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІЗНЕС-ОСВІТИ

 

Про кафедру

Кафедра є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певними спеціальностями (спеціалізаціями) чи міжгалузевою групою спеціальностей (спеціалізацій), відповідно до мети, головних завдань та Політики в сфері якості освітньої діяльності Національного авіаційного університету.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Освітній процес на кафедрі інноваційних технологій професійної освіти здійснюється за допомогою сучасних комп’ютерних та мультимедійних технологій за допомогою яких студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін.

Організація освітнього процесу кафедри здійснюється на основі загальновідомої технології дистанційного навчання – Moodle (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об'єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Переваги дистанційної освіти

 • Гнучкість: студенти, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за заочною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.
 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім'єю. Отримувати освіту можна паралельно з побудовою кар'єри і не ризикуючи втратити хорошу роботу або будучи в відпустці по догляду за дитиною.
 • Економічність та фінансові можливості: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання призводить до зниження витрат на підготовку фахівців.. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами навчання, отримавши при цьому цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка.
 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
 • Соціальна рівність і фізичні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для одержання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами
 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальному закладі - іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
 • Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання - це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
 • Позитивний вплив на студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
 • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

022 Дизайн

► Дизайн

051 Економіка

► Економічна кібернетика

► Цифрова економіка

► Економіка авіаційного транспорту

► Міжнародна економіка

► Економіка підприємства

053 Психологія

► Психологія

► Практична психологія

061 Журналістика

► Журналістика

► Реклама і зв'язки з громадськістю

071 Облік і оподаткування

► Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

► Фінанси і кредит

073 Менеджмент

► Менеджмент організацій і адміністрування

► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

► Логістика

 Авіаційна логістика

075 Маркетинг

► Маркетинг

► Електронний маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

► Підприємницька діяльність в авіації

► Підприємництво та бізнес-технології

► Митна та біржова справа

081 Право

 Правознавство

 Правове забезпечення митної діяльності

101 Екологія

► Екологія та охорона навколишнього середовища

125 Кібербезпека

 Системи та технології кібербезпеки

  Управління інформаційною безпекою

 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

►  Аудит кібербезпеки

► Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

162 Біотехнології та біоінженерія

► Фармацевтична біотехнологія 

► Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія

► Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

► Комп'ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

► Комп'ютеризовані радіолектронні засоби забезпечення безпеки

► Біотехнічні та медичні апарати і системи

186 Видавництво та поліграфія

 ► Технології електронних мультимедійних видань

242 Туризм

 ► Туризмознавство

262 Правоохоронна діяльність

 ► Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека

 ► Захист об'єктів критичної інфраструктури

275 Транспортні технології 

 Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

 Організація авіаційних робіт і послуг 

 ► Мультимодальний транспорт і логістика

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 Міжнародні відносини

 Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини

 ► Міжнародні економічні відносини

 ► Міжнародний бізнес

 293 Міжнародне право

 ► Міжнародне право

 

Склад кафедри

ТКАЧОВА Наталія Миколаївна
Завідувач кафедри
Доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка праці», присвоєно кваліфікацію економіста.

Кандидат економічних наук із 1995 року. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону» за спеціальністю 25.00.02 ‑ Механізми державного управління. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри маркетинга. Загальний стаж складає 35 років. Стаж педагогічної роботи – 24 роки, у НАУ – 1 рік.

Автор і співавтор 155 друкованих праць, у тому числі – 6 навчальних посібників з грифом МОНУ та 7 монографій.

Має нагороди: нагрудний знак «За розбудову освіти».

Наукові інтереси:   питання удосконалення механізмів державного управління економічною безпекою, взаємодії органів влади в міграційній політиці, державного регулювання процесів інноваційного і інвестиційного розвитку регіонів, розробка антикризових заходів і стратегій в державному управлінні, логістиці, промисловому маркетингу. 

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

КАЗАНСЬКА Олена Олександрівна
Кандидат наук з державного управління, доцент

У 2002 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Маркетинг», присвоєно кваліфікацію ‑ магістр з економіки.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Механізми державного управління сферою інформаційних послуг» за спеціальністю 25.00.02 ‑ «Механізми державного управління». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри логістики. Загальний стаж складає 22 роки. Стаж педагогічної роботи – 12 років, у НАУ – 1 рік. Автор і співавтор більш 50 наукових праць. Має нагороди: Почесна грамота МОН України.

Наукові інтереси: державне управління, логістична інфраструктура, інформаційні технології, концепція розвитку логістичної інфраструктури, антикризова стратегія.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

МЕРЖВИНСЬКА Анна Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент

У 1991 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», присвоєно кваліфікацію інженер-системотехнік.

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 ‑ «Економіка транспорту та зв’язку». У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і фінансів. Загальний стаж складає 32 роки. Стаж педагогічної роботи – 25 років, у НАУ – 25 років. Автор і співавтор 30 наукових праць, у тому числі навчальний посібник із грифом МОН України.

Має нагороди: Почесну Грамоту МОН України, нагрудний знак «За сумлінну працю» МОН НАУ, Грамоту «За сумлінну працю» НАУ.

Наукові інтереси: інформаційні технології та системи в економіці, креативна та інноваційна економіка, інтелектуальна власність, організаційна поведінка.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

ВАСИЛЕНКО Віталій Андрійович
Кандидат економічних наук

У 2008 році закінчив Національний авіаційний університет, за спеціальністю «Міжнародна економіка», присвоєно кваліфікацію економіста. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування стратегії конкурентоспроможності підприємств малої авіації України» за спеціальністю: 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами». Загальний стаж складає 12 років. Стаж педагогічної роботи – 7 років, у НАУ – 7 років. Автор і співавтор 25 наукових праць у тому числі  1 підручника.

Наукові інтереси: конкуренто-спроможність в авіаційній сфері, маркетинг підприємства, електронний маркетинг та управління продажами.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

ОСАДЧА Олена Анатоліївна
Кандидат економічних наук

У 2007 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси», присвоєно кваліфікацію магістра з фінансів. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування конкурентного статусу авіакомпаній» за спеціальностю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Загальний стаж складає 20 років. Стаж педагогічної роботи ‑ 13 років, а НАУ – 2 роки. Автор і співавтор 32 наукових праць.

Наукові інтереси: страхова та банківська справа,актуальні проблеми теорії та практики фінансів.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

ФЕДОРЧЕНКО Світлана Володимирівна
Викладач кафедри

У 2005 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання», присвоєно кваліфікацію інженера-електрика . У 2010 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Психологія». Загальний стаж складає 32 роки. Стаж педагогічної роботи – 13 років, у НАУ – 13 років.

Автор і співавтор 10 друкованих праць навчально-методичного характеру та статей у наукових журналах.

Наукові інтереси: теоретична психологія, застосування тренінгових технологій та методик у роботі психолога, психологія в авації.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

МОРОЗОВА Любов Василівна
Асистент кафедри

У 1981 році закінчила інженерно-фізичний факультет Київського політехнічного інституту та отримала кваліфікацію інженера металурга.

З 1981 по 2001 рік займалася науковими дослідженнями в галузі металургійного виробництва, впроваджувала у виробництво прогресивну високоефективну технологію на багатьох підприємствах машинобудівної промисловості. Має 4 авторських свідоцтва за винаходи, що пов’язані з проблемами одержання високоякісних виробів у металургійній галузі. Загальний стаж складає 45 років. Стаж педагогічної роботи – 14 років, у НАУ – 14 років. Співавтор 7 друкованих праць навчально-методичного характеру та статей у наукових журналі.

Має нагороди: бронзову медаль ВДНГ, Почесні грамоти ректора НАУ.

Список наукових та навчально-методичних праць 

Контакти

Україна, 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1
корпус №8а, кімн. 309

тел.: (044) 406-73-27, (044) 406-71-83

сайт дистанційного навчання