НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

ПРИХОДЬКО Оксана Юріївна
Завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент

    У 1995 році закінчила факультет української філології Рівненського державного педагогічного інституту, у 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вивчення української літератури в школі у контексті літератур західних і східних слов'ян». Кандидат педагогічних наук із 2001 р., доцент – із 2003 р.
     Автор понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій.
     Нагороджена Почесними грамотами МОН (2001, 2003, 2017), нагрудним знаком «Відмінник освіти України», (2004 р.). Стаж педагогічної роботи – 24 роки, у НАУ - 3 р.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

МУРАНОВА Наталія Петрівна
Доктор педагогічних наук, професор

    У 1982 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Математика і фізика», присвоєно кваліфікацію вчителя математики та фізики. Кандидат педагогічних наук із 2004 року. У вересні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему«Теоретичні і методичні засади фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті» заспеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.  28 квітня 2015 року присвоєно вчене звання професора кафедри базових і спеціальних дисциплін (курс математики). Загальний стаж складає 36 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 18 років, у НАУ – 18 років. Автор і співавтор 155 друкованих праць, у тому числі – 2 монографії, 40 навчальних посібників, із них – 6 із грифом МОН України. Має нагороди: педагогічне звання «Старший вчитель», «Вчитель-методист», Почесна грамота НАУ, Подяка Київського міського голови, Почесна грамота районного відділу освіти м. Києва, Почесна грамота Управління освіти м. Києва, Грамота МОН України, нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Василь Сухомлинський», нагрудний знак «75 років НАУ», нагрудний знак «За сумлінну працю», Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

ЄРЕМЄЄВ Олександр Сергійович
Кандидат політичних наук, доцент кафедри

    У 2004 р. закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія», отримав кваліфікацію «Магістр політології, викладач вищої школи». Присвоєно кваліфікацію викладача вищої категорії. 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Генеза ліберальної політичної традиції в канадській ліберальній політичній думці ХVІІІ – ХХ століть». Загальний стаж роботи складає 10 років, стаж наукової роботи – 5 років, стаж педагогічної роботи – 8 років, у НАУ – 6 років. Є автором та співавтором 18 наукових та науково-методичних праць.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

БРУЯКА Ольга Олегівна
Кандидат технічних наук, доцент

    У 2000 році закінчила Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Робототехнічні системи та комплекси» та здобула кваліфікацію магістра. Кандидат технічних наук з 2011 року. Загальний стаж складає 17 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 17 років, у НАУ – 3 роки. Автор і співавтор 48 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

ЧЕРІПКО Сергій Іванович
Старший викладач

    У 2000 році закінчив філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова, українська література та зарубіжна література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури і зарубіжної літератури. Загальний стаж складає 25 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 18 років, у НАУ – 18 років. Автор і співавтор 20 друкованих праць, у тому числі – 7 навчальних посібників, із них – 1 із грифом МОН України. Має нагороди: Подяка ректора НАУ, Почесна грамота МОН України, нагрудний знак «За сумлінну працю», занесення прізвища на Дошку пошани університету.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

БУГАЙОВ Олександр Євгенович
Кандидат технічних наук, доцент

    У 1977 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, у 2001 році закінчив Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська та французька мови)», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов та зарубіжної літератури. Кандидат технічних наук із 1991 року. Загальний стаж складає 40 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 17 років, у НАУ – 17 років. Автор і співавтор 40 друкованих праць, у тому числі – 6 навчальних посібників. Має нагороди: Почесна грамота НАУ.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

СВЕНТИЦЬКА Валентина Андріївна
Старший викладач

    У 1979 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім.  О.М. Горького за спеціальністю «Фізика», присвоєно кваліфікацію вчителя фізики. Загальний стаж складає 38 років. Стаж педагогічної роботи у ЗНЗ – 32 роки, у НАУ – 8 років.  Автор 6 друкованих праць. Має нагороди: грамоти Управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

ХРЕБЕТ Валерій Григорович
Кандидат фізико-математичних наук, доцент

    У 1978 році закінчив механіко-математичний факультет Харківського державного університету, у 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка маятникових багатоланкових систем із коченням». Кандидат фізико-математичних наук із 1993 року. Загальний стаж складає 38 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 38 років, у НАУ - 2 роки. Автор і співавтор 68 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

ТРИКОЛЕНКО Софія Тарасівна
Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

    У 2011 р. закінчила факультет образотворчого мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури за спеціальністю «Сценографія та екранні мистецтва», присвоєно ступінь магістра сценографії та екранних мистецтв. В НАУ працює з 2012 р., на кафедрі Основ архітектури та дизайну Навчально-наукового інституту аеропортів. В 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія культури», здобула ступінь кандидат мистецтвознавства.
   Член секції живопису Національної спілки художників України. Автор і співавтор понад 90 статей, 1 монографії; учасник численних конференцій; учасник понад 60 художніх виставок – всеукраїнських, міжнародних, персональних, групових; художник-постановник 9-ти вистав та 3-х фільмів.  Має подяку ННІАП «За активну участь в організації та проведенні заходів фестивалю архітектури та дизайну».