• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІЗНЕС-ОСВІТИ

 

Про кафедру

Кафедра є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певними спеціальностями (спеціалізаціями) чи міжгалузевою групою спеціальностей (спеціалізацій), відповідно до мети, головних завдань та Політики в сфері якості освітньої діяльності Національного авіаційного університету.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Освітній процес на кафедрі інформаційних і комунікативних технологій бізнес-освіти здійснюється за допомогою сучасних комп’ютерних та мультимедійних технологій за допомогою яких студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін.

Організація освітнього процесу кафедри здійснюється на основі загальновідомої технології дистанційного навчання – Moodle (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об'єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Переваги дистанційної освіти

 • Гнучкість: студенти, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за заочною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.
 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім'єю. Отримувати освіту можна паралельно з побудовою кар'єри і не ризикуючи втратити хорошу роботу або будучи в відпустці по догляду за дитиною.
 • Економічність та фінансові можливості: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання призводить до зниження витрат на підготовку фахівців.. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами навчання, отримавши при цьому цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка.
 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
 • Соціальна рівність і фізичні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для одержання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами
 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальному закладі - іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
 • Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання - це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
 • Позитивний вплив на студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
 • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

Перелік спеціальностей

 

022 Дизайн

► Дизайн

051 Економіка

► Економічна кібернетика

► Цифрова економіка

► Економіка авіаційного транспорту

► Міжнародна економіка

► Економіка підприємства

053 Психологія

► Психологія

► Практична психологія

061 Журналістика

► Журналістика

► Реклама і зв'язки з громадськістю

071 Облік і оподаткування

► Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

► Фінанси і кредит

073 Менеджмент

► Менеджмент організацій і адміністрування

► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

► Логістика

 Авіаційна логістика

075 Маркетинг

► Маркетинг

► Електронний маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

► Підприємницька діяльність в авіації

► Підприємництво та бізнес-технології

► Митна та біржова справа

081 Право

 Правознавство

 Правове забезпечення митної діяльності

101 Екологія

► Екологія та охорона навколишнього середовища

 

 

 

125 Кібербезпека

 Системи та технології кібербезпеки

 Управління інформаційною безпекою

 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

►  Аудит кібербезпеки

 Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

162 Біотехнології та біоінженерія

► Фармацевтична біотехнологія 

► Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія

► Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

► Комп'ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

► Комп'ютеризовані радіолектронні засоби забезпечення безпеки

► Біотехнічні та медичні апарати і системи

186 Видавництво та поліграфія

 ► Технології електронних мультимедійних видань

242 Туризм

 ► Туризмознавство

262 Правоохоронна діяльність

 ► Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека

 ► Захист об'єктів критичної інфраструктури

275 Транспортні технології 

 Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

 Організація авіаційних робіт і послуг 

 ► Мультимодальний транспорт і логістика

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 Міжнародні відносини

 Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини

 ► Міжнародні економічні відносини

 ► Міжнародний бізнес

 293 Міжнародне право

 ► Міжнародне право

 

Склад кафедри

ТКАЧОВА Наталія Миколаївна
Завідувач кафедри
Доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка праці», присвоєно кваліфікацію економіста.

Кандидат економічних наук із 1995 року. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону» за спеціальністю 25.00.02 ‑ Механізми державного управління. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри маркетинга. Загальний стаж складає 35 років. Стаж педагогічної роботи – 24 роки, у НАУ – 1 рік.

Автор і співавтор 155 друкованих праць, у тому числі – 6 навчальних посібників з грифом МОНУ та 7 монографій.

Має нагороди: нагрудний знак «За розбудову освіти».

Наукові інтереси:   питання удосконалення механізмів державного управління економічною безпекою, взаємодії органів влади в міграційній політиці, державного регулювання процесів інноваційного і інвестиційного розвитку регіонів, розробка антикризових заходів і стратегій в державному управлінні, логістиці, промисловому маркетингу. 

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

КАЗАНСЬКА Олена Олександрівна
Кандидат наук з державного управління, доцент

У 2002 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Маркетинг», присвоєно кваліфікацію ‑ магістр з економіки.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Механізми державного управління сферою інформаційних послуг» за спеціальністю 25.00.02 ‑ «Механізми державного управління». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри логістики. Загальний стаж складає 22 роки. Стаж педагогічної роботи – 12 років, у НАУ – 1 рік. Автор і співавтор більш 50 наукових праць. Має нагороди: Почесна грамота МОН України.

Наукові інтереси: державне управління, логістична інфраструктура, інформаційні технології, концепція розвитку логістичної інфраструктури, антикризова стратегія.

Список наукових та навчально-методичних праць 

  

Лахтіонова Людмила Анатоліївна
Кандидат  економічних  наук , доцент

У 1989 році закінчила Криворізький філіал ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», присвоєно кваліфікацію економіста.
 
У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  на тему «Облік і аналіз витрат на виробництві цукрових буряків». У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри  обліку та аудиту  в промисловості. Загальний стаж складає 30 років. 
Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки. У  НАУ працює з вересня 2019 року.
Автор і співавтор 183 друкованих праць, у тому числі – 1 навчального посібника з грифом МОНУ та монографій.
 
З 1998 року –  позаштатний  експерт МОНУ з ліцензування та акредитації навчальних закладів III та IV рівнів по спеціальності «Облік, аналіз та аудит» («Облік та оподаткування»).
 
З 1998 року –  консультант з питань фінансового аналізу Національного банку України, Торгівельно-промислової палати України, Антимонопольного комітету України.
 
Наукові інтереси:   фінансовий аналіз підприємницької діяльності, аналіз фінансової звітності, облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами, аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, економічний аналіз підприємницької діяльності, звітність підприємств.

 

Шевцова Ольга Олегівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 2008 році закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю «Маркетинг», присвоєно кваліфікацію ‑ магістр з економіки. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  на тему «Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України» за спеціальністю 08.00.03 ‑ «Економіка та управління національнм господарством». Загальний стаж складає 7 роки. Стаж педагогічної роботи – 3 роки, у НАУ – працює з вересня 2019 року.

Наукові інтереси: маркетинг, електронний маркетинг, логістика, туристична діяльність.  

  Список наукових та навчально-методичних праць

 

 

ФЕДОРЧЕНКО Світлана Володимирівна
Викладач кафедри

У 2005 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання», присвоєно кваліфікацію інженера-електрика . У 2010 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Психологія». Загальний стаж складає 32 роки. Стаж педагогічної роботи – 13 років, у НАУ – 13 років.

Автор і співавтор 10 друкованих праць навчально-методичного характеру та статей у наукових журналах.

Наукові інтереси: теоретична психологія, застосування тренінгових технологій та методик у роботі психолога, психологія в авації.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

МОРОЗОВА Любов Василівна
Асистент кафедри

У 1981 році закінчила інженерно-фізичний факультет Київського політехнічного інституту та отримала кваліфікацію інженера металурга.

З 1981 по 2001 рік займалася науковими дослідженнями в галузі металургійного виробництва, впроваджувала у виробництво прогресивну високоефективну технологію на багатьох підприємствах машинобудівної промисловості. Має 4 авторських свідоцтва за винаходи, що пов’язані з проблемами одержання високоякісних виробів у металургійній галузі. Загальний стаж складає 45 років. Стаж педагогічної роботи – 14 років, у НАУ – 14 років. Співавтор 7 друкованих праць навчально-методичного характеру та статей у наукових журналі.

Має нагороди: бронзову медаль ВДНГ, Почесні грамоти ректора НАУ.

Список наукових та навчально-методичних праць 

 

БУГАЙОВ Олександр Євгенович
Кандидат технічних наук, доцент

У 1983 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, у 2001 році закінчив Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська та французька мови)», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача англійської та французької мов та зарубіжної літератури. Кандидат технічних наук із 1991 року. Загальний стаж складає 40 років. Стаж педагогічної роботи у ЗВО – 18 років, у НАУ – 18 років. Автор і співавтор 48 друкованих праць, у тому числі – 6 навчальних посібників. Має нагороди: Почесна грамота НАУ.

Список наукових та навчально-методичних праць

 

Cеменюк-Іванюк Інна Василівна
Фахівець кафедри

Закінчила 1889 році Національний університет фізичного виховання і спорту/

Загальний стаж роботи складає 30 років.

На кафедрі відповідальна за організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри.

 

 

 

Контакти

Україна, 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 корпус №8а, кімн. 309

тел.: (044) 406-73-27, (044) 406-71-83

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/iktbo

сайт дистанційного навчання 

Прочитано 4992 разів