• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІЗНЕС-ОСВІТИ

 

Про кафедру

Кафедра є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певними спеціальностями (спеціалізаціями) чи міжгалузевою групою спеціальностей (спеціалізацій), відповідно до мети, головних завдань та Політики в сфері якості освітньої діяльності Національного авіаційного університету.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.

Освітній процес на кафедрі інформаційних і комунікативних технологій бізнес-освіти здійснюється за допомогою сучасних комп’ютерних та мультимедійних технологій за допомогою яких студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін.

Організація освітнього процесу кафедри здійснюється на основі загальновідомої технології дистанційного навчання – Moodle (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об'єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Переваги дистанційної освіти

 • Гнучкість: студенти, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за заочною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.
 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім'єю. Отримувати освіту можна паралельно з побудовою кар'єри і не ризикуючи втратити хорошу роботу або будучи в відпустці по догляду за дитиною.
 • Економічність та фінансові можливості: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання призводить до зниження витрат на підготовку фахівців.. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами навчання, отримавши при цьому цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка.
 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
 • Соціальна рівність і фізичні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для одержання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами
 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальному закладі - іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
 • Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання - це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.
 • Позитивний вплив на студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
 • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

Перелік спеціальностей

 

022 Дизайн

Дизайн

051 Економіка

Економічна кібернетика

Цифрова економіка

Економіка авіаційного транспорту

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

053 Психологія

Психологія

Практична психологія

061 Журналістика

Журналістика

Реклама і зв'язки з громадськістю

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Логістика

Авіаційна логістика

075 Маркетинг

Маркетинг

Електронний маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Підприємництво та бізнес-технології

Митна та біржова справа

081 Право

Правознавство

Правове забезпечення митної діяльності

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

 

 

 

125 Кібербезпека

Системи та технології кібербезпеки

Управління інформаційною безпекою

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Аудит кібербезпеки

Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

162 Біотехнології та біоінженерія

Фармацевтична біотехнологія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

Комп'ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

Комп'ютеризовані радіолектронні засоби забезпечення безпеки

Біотехнічні та медичні апарати і системи

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

242 Туризм

Туризмознавство

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека

Захист об'єктів критичної інфраструктури

275 Транспортні технології

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

Організація авіаційних робіт і послуг

Мультимодальний транспорт і логістика

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право

Міжнародне право

Склад кафедри

ТКАЧОВА Наталія Миколаївна, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України

 

МУРАНОВА Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

 

КАЗАНСЬКА Олена Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент

 

ЛАХТІОНОВА Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук , доцент

 

ШЕВЦОВА Ольга Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
 
 
ФЕДОРЧЕНКО Світлана Володимирівна, викладач кафедри
 
 
МОРОЗОВА Любов Василівна, асистент кафедри
 
 

БУГАЙОВ Олександр Євгенович, кандидат технічних наук, доцент

 

ПРИХОДЬКО Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

 

ЧЕРЕВАТЮК Вікторія Богданівна, кандидат історичних наук, доцент

 

ЗАСЛУЖЕНА Алла Андріївна, доцент кафедри іноземної філології

 

ШУЛЬГІНА Валентина Іванівна, професор кафедри журналістики факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, доцент.

 

МАТВІЙЧУК-ЮДІНА Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

 

БОРИСЮК Оксана Анатоліївна, кандидат географічних наук

 

РУДНЄВА Марина Григорівна, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу НУХТ , кандидат географічних наук

 

НАУМЕНКО Оксана Вікторівна, викладач

 

Контакти

Україна, 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 корпус №8а, кімн. 309

тел.: (044) 406-73-27, (044) 406-71-83

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/iktbo

сайт дистанційного навчання

Прочитано 9008 разів