Профорієнтаційне опитування абітурієнтів-2019

Щоб допомогти абітурієнтам у професійному самовизначенні та перевірити їх готовнісьть до загальнонаціонального ЗНО-2019 Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій НАУ провів профорієнтаційне опитування слухачів підготовчого відділення громадян України. Керівник проекту – директор Інституту, д. пед. н., професор Наталія Муранова.

Основні отримані результати соціологічного виміру засвідчили про те, що:

  • доуніверситетська підготовка і профорієнтаційна робота сприяють усвідомленому вибору респондентами майбутньої професії – 73,17 %;
  • найбільша кількість випускників основним напрямом своєї професійної підготовки обрали: природничі й точні науки – 29,41 %, сферу бізнесу та менеджменту – 20,00 %, інженерні спеціальності – 12,94 %, соціально-політичний напрям – 12,94 %, гуманітарні дисципліни – 10,59 %, творчі спеціальності – 9,41 %, військові спеціальності – 4,71 %;
  • на вибір майбутньої професії респондентів найбільш вплинули: власні міркування – 37,12 %, особисті здібності – 25,46 %, батьки – 19,94 %, мережа Інтернет – 9,82 %, друзі чи знайомі – 5,21 %, інформація у ЗМІ – 1,84 %, вчителі – 0,61 %;
  • вибір закладу вищої освіти та усвідомлення мотивів навчання у вищій школі шляхом інтенсивного набуття випускниками знань і вмінь поза межами школи, а саме: відвідують підготовчі курси – 100 %, займаються з репетиторами – 49,39 %, знайомляться із ЗВО та правилами прийому до них – 46,95 %, цікавляться вимогами до обраної професії – 45,73 %, самостійно поглиблено вивчають навчальні предмети – 32,3 %;
  • головними чинниками, якими керувалися слухачі при виборі майбутньої професії були: власні здібності і прагнення – 29,18 %, оплата праці – 19,36 %, перспектива кар’єрного зростання в обраній професії – 18,57 %, престиж професії – 11,67 %, приносити користь людям – 9,02 %, фінансові можливості батьків – 3,45 %;
  • абітурієнти достатньо проінформовані щодо своєї майбутньої професії та ознайомлені з: професійними якостями – 21,81 %, можливостями отримання майбутньої професії – 21,54 %, перевагами обраної професії над іншими – 20,21 %, потребами ринку праці – 18,61 %, умовами праці – 17,82 %.

Результати опитування свідчать про те, що рівень підготовки до складання ЗНО-2019 недостатній, зокрема з фізики, математики, біології, географії та хімії; вибір подальшої професії абітурієнти здійснюють переважно самостійно; найперше вони керуються у своєму виборі власними здібностями і прагнення, оплатою праці та перспектива кар’єрного зростання.

Саме тому, учасники соціологічного виміру зробили правильний вибір щодо підвищення рівня знань і вмінь зі шкільних предметів на підготовчому відділенні громадян України Національного авіаційного університету. Навчальна програма, якого передбачає узагальнення, систематизацію знань і вмінь абітурієнтів, ґрунтовне повторення навчального матеріалу шкільних дисциплін, які є основою програми загальнодержавного ЗНО.

Прочитано 73 разів