Зміцнення взаємовигідних зв’язків із Криворізьким коледжем НАУ

З 21 по 22 березня 2018 року, з метою подальшої інтеграції навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів,  в Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету відбулася робоча зустріч представників університету: проректора з навчальної та виховної роботи, д. н. з держ. упр., професора Іванової Т. В., директора ННІНО, д. пед. н., професора Муранової Н. П. з адміністрацією, викладачами, завідувачами лабораторій, завідувачами відділень, завідувачем навчально-методичного кабінету та студентським самоврядуванням коледжу.  У межах програми зустрічі були розглянуті питання щодо необхідності зміцнення взаємовигідних зв’язків у галузі підготовки конкурентоспроможних інженерно-технічних та науково-педагогічних кадрів, враховуючи взаємні інтереси у встановленні освітнього, наукового та інформаційного партнерства, з урахуванням прагнення значної кількості курсантів та студентів коледжу продовжувати навчання в Національному авіаційному університеті.

З керівництвом коледжу, а саме: т. в. о. начальника коледжу, заступником начальника з адміністративно-господарської діяльності Нічосовим В. М., заступником начальника з навчально-методичної роботи, к. т. н., доцентом Даниліною Г. В., заступником начальника з навчально-виховної роботи Федосенко Ю. І., заступником начальника з навчально-виробничої роботи Бахарєвим А.О. було також обговорено питання щодо подальшої результативної необхідності вдосконалення навчально-методичної, навчально-виховної та організаційної діяльності, що сприятиме успішній підготовці здобувачів вищої освіти, які успішно закінчили навчання в коледжі за освітнім ступенем «Бакалавр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та мають наміри продовжувати навчання в університеті для здобуття освітнього ступеня «Магістр» або «Бакалавр».

Організація безперервного навчально-виховного процесу здобувачів вищої освіти на базі коледжу потребує: внесення змін до розроблених та узгоджених навчальних планів та освітніх програм при взаємодії із випусковими кафедрами університету; аналізу матеріально-технічної бази лабораторій; впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес; залучення науково-педагогічних працівників університету задля надання якісних освітніх послуг; внесення коригувальних дій в навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін; організації підвищення кваліфікації та стажування викладачів (студентів) коледжу на базі університету.

У ході зустрічі, за взаємними інтересами, задля ефективної взаємодії коледжу та університету особлива увага була приділена обговоренню питань щодо співучасті у всеукраїнських та міжнародних конференціях, студентської мобільності, профорієнтаційної роботи, участі в освітніх та міжнародних виставках; сприяння навчання викладачів коледжу в аспірантурі університету; популяризації діяльності університету в Дніпропетровському регіоні; надання можливості викладачам коледжу використовувати бібліотечні фонди Науково-технічної бібліотеки НАУ; реалізації спільних проектів тощо.

Керівництво коледжу яскраво презентувало діяльність навчального закладу освіти, особливо його матеріально-технічну базу.

Навчально-лабораторна база коледжу у своєму складі має: 62 аудиторії, 14 поточних аудиторій, 15 навчальних кабінетів, з можливістю використання мультимедійного обладнання; навчальну авіаційну технічну базу (борт 85131, у кабіні якого велися зйомки фільму «Екіпаж»); радіополігон; навчальні лабораторії, до яких входять: 16 повітряних суден, 18 лабораторій технічної експлуатації та ремонту устаткування ПС, навчально-виробничі майстерні (3 цехи), 26 комп’ютерних класів (311 одиниць навчальної техніки).

На території (23 га) Криворізького коледжу НАУ розташовано: 5 навчально-лабораторних корпусів, 4 гуртожитки (забезпечені доступом до мережі Internet), 2 спортзали, стадіон, їдальня, сучасна бібліотека (бібліотечний фонд майже 147272 прим.); міні-друкарня.

Маємо надію, що обмін досвідом колег-партнерів, планування подальшої плідної співпраці сприятиме успішній реалізації спільних освітніх проектів, інноваційному розвитку, підвищенню якості надання освітніх послуг, модернізаційним процесам, ефективній взаємодії коледжу та університету як вищих навчальних закладів освіти в системі неперервної освіти, так і розвитку вітчизняної вищої освіти в цілому.

Прочитано 247 разів