Освіта впродовж життя. Соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації

22 березня 2018 року кафедрою управління професійної освіти Навчально-наукового інституту неперервної освіти було організовано і проведено науково-практичну конференцію «Освіта впродовж життя. Соціальні запити, сучасні виклики та пріоритети в реалізації». З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи, професор Харченко В. П.

На конференції виступили: к. іст. н., доцент, заступник директора ННІНО Дейнега І. І. з доповіддю «Неперервна освіта в контексті сучасних соціальних запитів»; к. біол. н., заступник директора Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки Білоруського державного педагогічного університету Радигіна В. В. з доповіддю «Система безперервної освіти в Республіці Білорусії»; декан факультету додаткової професійної освіти Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки БДПУ Каракулько І. Л.; начальник навчально-методичного відділу Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки БДПУ Сорока І. М. з темою доповіді «Институт дополнительного образования как многопрофильная и многофункциональная структура». Надзвичайно цікавими у плані експертних оцінок ситуації, що склалася в системі освіти дорослих і післядипломної освіти в Україні були виступи: «Нові запити в організації навчального процесу післядипломного процесу», доповідач – д. соц. н., професор, завідувач кафедри управління професійною освітою ННІНО НАУ Дікова-Фаворська О. М.; «Концептуальні і стратегічні аспекти реформування системи вищої та післядипломної освіти для сталого розвитку», доповідач – д. пед. н., професор, проектний менеджер Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Рідей Н. М.; «Екологізація освіти – необхідна умова переходу суспільства до сталого розвитку», доповідач – д. пед. н., професор, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів та природокористування Боголюбов В. М.; «Еволюція як ресурс в управлінні якістю освіти», доповідач – завідувач лабораторії інноваційних технологій в освіті дорослих Одеського обласного інституту удосконалення вчителів Здрагат С. Г.

В обговоренні актуальних питань взяли участь керівники структурних підрозділів післядипломної освіти Національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Київського національного торговельно-економічного університету, Національного Таврійського університету ім. В. І. Вернадського, Міжрегіональної академії управління персоналом, Житомирського агроекологічного університету, ВП НУБіП України «Ніжинський агроекологічний коледж». Незалежними експертами в обговоренні поставлених проблем виступили Трилевич І. (м. Валенсія, Іспанія) та слухачі Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія».

Модератори конференції – професор Дікова-Фаворська О. М. та доцент Павлова Д. М.

Результатом роботи конференції було прийняття ухвали з пропозиціями подальшого розвитку системи освіти дорослих і післядипломної освіти в Україні та створення Громадської ради з питань освіти дорослих, право очолити яку було одноголосно надано І. Дейнезі.

Прочитано 299 разів