• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Про лабораторію

 

Лабораторія електронних засобів дистанційного навчання є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ, що забезпечує впровадження в освітній процес технології дистанційного навчання та подальше їх використання з метою підвищення якості надання освітніх послуг.

 

Лабораторія є базовим майданчиком щодо роботи з електронно-інформаційними технологіями дистанційного навчання на базі модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища LMS Moodle.

Лабораторія забезпечує:

 • організацію освітнього процесу з використанням LMS Moodle;
 • упровадження інформаційних технологій дистанційного навчання, що спрямоване на вдосконалення освітнього, методичного, організаційного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення LMS Moodle;
 • консультації науково-педагогічним працівникам щодо роботи і використання технологій дистанційного навчання на базі LMS Moodle.

 

Основні завдання:

 • забезпечення сприятливих умов здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам університету задля використання інноваційних комп’ютерних технологій дистанційного навчання
 • підвищення якості вищої освіти та рівня комунікативної компетенції здобувачів вищої освіти шляхом інтеграції освітніх педагогічних та інформаційних технологій;
 • упровадження новітніх технологій та методик навчання, методів, способів, форм реалізації інноваційних комп’ютерних технологій;
 • організація роботи та адміністрування, забезпечення надійного і безпечного функціонування LMS Moodle та її ефективного використання;
 • формування навчально-методичної бази LMS Moodle;
 • здійснення контролю за своєчасним доповненням інформаційного фонду системи LMS Moodle навчально-методичними матеріалами;
 • сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти заочно-дистанційної форми навчання;
 • створення належних умов щодо підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників інституту (університету), інших закладів освіти та організацій;
 • формування методичної бази кафедр, що забезпечують освітній процес здобувачів вищої освіти;
 • створення учасникам освітнього процесу безпечних умов праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

 

Основні функції:

 • організація освітньої діяльності навчальної лабораторії на засадах академічної доброчесності;
 • участь у процесах забезпечення якості вищої освіти;
 • забезпечення роботи інформаційного порталу інституту;
 • оформлення в електронному вигляді навчально-методичних матеріалів і завантаження їх в LMS Moodle спільно з викладачами кафедр Університету відповідно до робочого навчального плану та робочих навчальних програм із навчальних дисциплін;
 • організація та проведення семінарів, круглих столів, індивідуальних консультацій щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в усі види навчальних занять;
 • організація доступу здобувачам вищої освіти і науково-педагогічним працівникам до LMS Moodle;
 • супровід організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників відповідно до графіків навчального процесу;
 • завантаження розкладу і графіків занять для здобувачів вищої освіти на офіційний сайт Інституту;
 • апробація і впровадження нових форм, методів і засобів навчання з використанням технологій заочно-дистанційного навчання;
 • організація та забезпечення функціонування LMS Moodle, підтримка інформаційної бази LMS Moodle в актуальному стані;
 • формування і зберігання бази навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, що використовуються для навчання в LMS Moodle;
 • реєстрація і перереєстрація здобувачів вищої освіти в LMS Moodle;
 • консультування і забезпечення навчання науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти прийомам роботи з системою LMS Moodle;
 • забезпечення надійності, безпеки та захисту інформації, необхідної для організації освітнього процесу в LMS Moodle;
 • технічна підтримка роботи LMS Moodle;
 • організація обліку навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • формування та збереження бази навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, що використовуються для забезпечення освітнього процесу в LMS Moodle;
 • наповнення LMS Moodle навчальними веб-ресурсами.

Склад лабораторії

 

КУЧЕРОВА Людмила Миколаївна

Завідувач лабораторії електронних засобів дистанційного навчання

Кваліфікація:

2008 р. – закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «електроніка», присвоєно кваліфікацію інженера-електроніка.

2019 р. – підвищення кваліфікації по роботі в системі дистанційного навчання Moodle, отримала свідоцтво про закінчення дистанційного курсу Learn Moodle 3.7 Basics

2020 р. – підвищення кваліфікації по роботі в системі дистанційного навчання Moodle, отримала свідоцтво про закінчення дистанційного курсу Learn Moodle 3.8 Basics, Moodle Admin Basics

 тел.: (044) 406-70-30

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

БЛІДАР Анна Ігорівна

Фахівець

Кваліфікація:

2018 р. – закінчила бакалавра за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою»

2019 р.:

– Стала співавтором Монографії «Insider attacks system identification» та отримала сертифікат учасника IX Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Engineer of XXI Centry»

– Пройшла підвищення кваліфікації по роботі в системі дистанційного навчання Moodle, отримала свідоцтво про закінчення дистанційного курсу Learn Moodle 3.7 Basics.

2020 р.:

– присвоєно кваліфікацію магістра зі спеціальності «Кібербезпека» за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформацією».

– пройшла підвищення кваліфікації по роботі в системі дистанційного навчання Moodle, отримала свідоцтво про закінчення дистанційного курсу Learn Moodle 3.8 Basics, Moodle Admin Basics.

Наукові інтереси: інформаційна безпека, психологія управління, соціальна інженерія.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

НІКІФОРОВА Маргарита Павлівна

Фахівець

Кваліфікація:

2018 р. – закінчила Національний авіаційний університет, здобула ступінь вищої освіти бакалавр за напрямом «Управління інформаційною безпекою».

2019 р.:

 – підвищення кваліфікації по роботі в системі дистанційного навчання Moodle, отримала свідоцтво про закінчення дистанційного курсу Learn Moodle 3.7 Basics.

 – завершила онлайн-курс «Основи веб-розробки (HTML, CSS, Javascript) у студії онлайн-освіти EdEra.

 – завершила онлайн-курс «Very verified» з медіаграмотності у студії онлайн-освіти EdEra.

 2020 р.:

 – закінчила Національнила авіаційний університет, здобула освітній ступінь магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека» освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».

 – підвищення кваліфікації по роботі в системі дистанційного навчання Moodle, отримала свідоцтво про закінчення дистанційного курсу Learn Moodle 3.8 Basics, Moodle Admin Basics.

тел.: (044) 406-70-30

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Контакти

 

03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара 1, корпус 8а, кім. 307

тел.: (044) 406-70-30

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

сайт дистанційного навчання: http://izdn.nau.edu.ua/

Прочитано 887 разів