• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний авіаційний університет – рейтинговий державний заклад вищої освіти України ІV рівня акредитації з висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та сучасною матеріально-технічною базою. Саме тому, в ННІІОТ якісно реалізується навчальний, навчально-методичний та організаційний процеси заочної форми навчання з урахуванням можливостей та потреб кожного студента, що ефективно сприяє формуванню професійних компетенцій.

Заочну освіту в НАУ здобувають як громадяни України, так й з інших країн світу.

В НАУ ефективно впроваджено заочну форму з використанням технологій дистанційного навчання, що реалізується завдяки сучасних новітніх інформаційних ресурсів, методів, форм, підходів до процесу навчання.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Студентам-заочникам пропонуються:

 • високий рівень підготовки фахівців
 • якісна вища освіта
 • наявність місць державного замовлення
 • підготовка за ОС бакалавра та ОС магістра за освітніми програмами
 • можливість паралельної та другої вищої освіти без ЗНО
 • висококваліфіковане кадрове забезпечення
 • сучасні технології та засоби навчання
 • сучасна матеріально-технічна база
 • інноваційні методи навчання
 • можливість отримувати практичні навички роботи за спеціальністю
 • можливість дистанційного навчання з використанням інноваційних освітніх технологій
 • науково-методичні комплекси з навчальних дисциплін
 • навчання на кафедрі військової підготовки
 • підтримка у працевлаштуванні
 • участь у наукових конференція, конкурсах, семінарах

Переваги навчання: 

 • якісна вища освіта
 • сучасні технології навчання
 • потужна матеріально-технічна база
 • інноваційні методи та засоби навчання
 • наявність місць державного замовлення
 • навчання без відриву від виробництва
 • можливість паралельної або другої (іншої) освіти
 • навчання на кафедрі військової підготовки

На навчання приймаються особи які:

 • мають повну загальну середню освіту ‑ на І курс
 • здобули ОКР молодшого спеціаліста ‑ на ІІ (ІІІ) курс (без ЗНО)
 • вступають після закінчення І-го курсу навчання в закладах вищої освіти ‑ на ІІ курс (паралельне навчання, без ЗНО)
 • мають ОС бакалавра або ОС магістра, або ОКР спеціаліста і вступають на ОС магістра (без ЗНО)
 • бажають навчатися в закладах вищої освіти одночасно за декількома освітніми програмами
 • мають ОС бакалавра та/або ОКР спеціаліста і вступають на ОС магістра.

 

Тривалість навчання: для здобуття ОС «Бакалавр» ‑ 4,5 р., ОС «Магістр» ‑ 1,4 міс.

 

Вартість навчання: http://pk.nau.edu.ua/vartist-navchannia-2019-2020-n-r-bakalavr-mahistr/

 

Джерела фінансування здобуття вищої освіти за рахунок :

 • видатків державного бюджету
 • видатків місцевих бюджетів
 • цільових пільгових державних кредитів
 • ваучерів
 • коштів фізичних та/або юридичних осіб.

 

 • Перелік спеціальностей, за якими здійснюється набір на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

   

  022 Дизайн

  ► Дизайн

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  ► Документознавство та інформаційна діяльність

  051 Економіка

  ► Економічна кібернетика

  ► Цифрова економіка

  ► Економіка авіаційного транспорту

  ► Міжнародна економіка

  Економіка підприємства

  053 Психологія

  ► Психологія

  Практична психологія

  061 Журналістика

  ► Журналістика

  ► Реклама і зв'язки з громадскістю

  071 Облік і оподаткування

  Облік і аудит

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси і кредит

  073 Менеджмент

  ► Менеджмент організацій і адміністрування

  ► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Логістика

  Авіаційна логістика

  075 Маркетинг

  ► Маркетинг

  ► Електронний маркетинг

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Підприємницька діяльність в авіації

  ► Підприємництво та бізнес-технології

  ► Митна та біржова справа

  081 Право

  Правознавство

   Правове забезпечення митної діяльності

  101 Екологія

  ► Екологія та охорона навколишнього середовища 

  121 Інженерія програмного забезпечення

   Інженерія програмного забезпечення

  123 Комп’ютерна інженерія

  ► Комп'ютерні системи та мережі

  Системне програмування

  125 Кібербезпека

  ► Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

  Системи та технології кібербезпеки

  ► Управління інформаційною безпекою

  ► Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

  ► Аудит кібербезпеки

  ► Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  ► Літаки і вертольоти

  ► Обладнання повітряних суден

  ► Композиційні матеріали і конструкції

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  ► Енергетичний менеджмент

  Електротехнічні системи електроспоживання

  142 Енергетичне машинобудування

  ► Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції

  ► Газотурбінні установки і компресорні станції 

  ► Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

  Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  ► Автоматика та автоматизація на транспорті

  ► Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

  ► Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  ► Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп'ютерних систем 

  ► Комп'ютерно-інтегровані  технології та системи керування на авіаційному транспорті

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  ► Інформаційні вимірювальні системи 

  153 Мікро- та наносистемна техніка

  ► Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексов

  ► Робототехніка та комп'ютерна наносистемотехніка

   

  162 Біотехнології та біоінженерія

   Фармацевтична біотехнологія 

   Екологічна біотехнологія та біоенергетика

  163 Біомедична інженерія

   Біомедична інженерія 

  171 Електроніка

  ► Електронні системи

  Електронні прилади та пристрої

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  ► Телекомунікаційні системи та мережі

  ► Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях 

  Комп'ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

  ► Комп'ютеризовані радіолектронні засоби забезпечення безпеки

  ► Біотехнічні та медичні апарати і системи

  173 Авіоніка

   ► Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

   ► Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден 

  231 Соціальна робота

   ► Соціальна робота

  242 Туризм

   ► Туризмознавство

  262 Правоохоронна діяльність

   ► Правоохоронна діяльність

  263 Цивільна безпека

   ► Захист об'єктів критичної інфраструктури 

  275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

   ► Організація авіаційних робіт і послуг 

   ► Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг

   ► Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

   ► Мультимодальний транспорт і логістика

   ► Транспортні системи (на повітряному транспорті)

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

   Міжнародні відносини

   Міжнародна інформація

  292 Міжнародні економічні відносини

   ► Міжнародні економічні відносини

   ► Міжнародний бізнес

  293 Міжнародне право

   ► Міжнародне право

 • Перелік спеціальностей (спеціалізацій або освітніх програм), за якими здійснюється набір на навчання НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

   

  022 Дизайн

  ► Дизайн

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  033 Філософія(Н)

   Філософія комунікації(Н)

  035 Філологія

   Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

  051 Економіка

   Міжнародна економіка

   Економіка підприємства

   Економічна кібернетика

   Цифрова економіка(Н)

   Економічна безпека авіаційного транспорту(Н)

  053 Психологія

  ► Психологія бізнесу(Н)

  ► Практична психологія(Н)

  Конфліктологія та практична медіація(Н)

  054 Соціологія

  ► Соціологія

  061 Журналістика

  ► Журналістика

  071 Облік і оподаткування

  ► Облік і аудит

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  ► Фінанси і кредит

  073 Менеджмент

  Адміністрування фінансового моніторингу(Н)

  ► Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

  ► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

  ► Глобальна логістика(Н)

  ► Логістика

  ► Управління проектами 

   ► Адміністративний менеджмент

  ► Управління закладами освіти (Н)

  ► Управління інноваційною діяльністю(Н)

  075 Маркетинг

  ► Маркетинг

  ► Міжнародний маркетинг

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  ► Підприємницька діяльність в авіації

  ► Підприємництво та бізнес-технології(Н)

  081 Право

  ► Правознавство

  101 Екологія

  ► Екологія та охорона навколишнього середовища 

  121 Інженерія програмного забезпечення

  ► Програмне забезпечення систем

  ► Інженерія програмного забезпечення

  122 Комп’ютерні науки

  ► Інформаційні управляючі системи та технології

  123 Комп’ютерна інженерія

  ► Комп’ютерні системи та мережі

  ► Системне програмування

  124 Системний аналіз

  Консолідована інформація

  125 Кібербезпека

  ► Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

  ► Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  ► Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

   

   

  Н – неакредитована спеціальність (освітня програма) освітнього ступеня "Магістр"

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

   Літаки і вертольоти

   Обладнання повітряних суден

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   Енергетичний менеджмент

   Електротехнічні системи електроспоживання

   Світлотехніка і джерела світла

  142 Енергетичне машинобудування

  ► Газотурбінні установки і компресорні станції / Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів(Н)

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  ► Автоматика та автоматизація на транспорті 

  ► Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  ► Якість стандартизація та сертифікація

  ► Інформаційні вимірювальні системи 

  161 Хімічні технології та інженерія

  ► Хімічні технології високомолекулярних сполук

  162 Біотехнології та біоінженерія

  Фармацевтична біотехнологія

  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

  171 Електроніка

  ► Електронні системи

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  ► Телекомунікаційні системи та мережі 

  ► Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

  ► Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  ► Біотехнічні та медичні апарати і системи

  173 Авіоніка

  ► Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

  ► Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден(Н)

  186 Видавництво та поліграфія

  ► Технології електронних мультимедійних видань

  191 Архітектура та містобудування

  ► Дизайн архітектурного середовища

  192 Будівництво та цивільна інженерія

  ► Промислове і цивільне будівництво

  193 Геодезія та землеустрій

  ► Землеустрій та кадастр

  231 Соціальна робота

  ► Соціальна робота

  242 Туризм

  ► Туризмознавство

  262 Правоохоронна діяльність(Н)

  ► Правоохоронна діяльність(Н)

  263 Цивільна безпека(Н)

  ► Управління в сфері цивільного захисту(Н)

  272 Авіаційний транспорт

  ► Обслуговування повітряного руху

  ► Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  ► Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

  ► Система управління безпекою авіації(Н)

  ► Системи аеронавігаційного обслуговування

  275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

  ► Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

  ► Організація авіаційних робіт і послуг

  293 Міжнародне право

  ► Міжнародне право

   

   

   

 

Тел.: +38 (044) 497-77-49, 406-68-47, 406-78-36
Факс: +38 (044) 497-72-43
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
Прочитано 17183 разів