• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний авіаційний університет – рейтинговий державний заклад вищої освіти України ІV рівня акредитації з висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та сучасною матеріально-технічною базою. Саме тому, в ННІІОТ якісно забезпечується реалізація навчального, навчально-методичного та організаційного процесів заочної форми навчання з урахуванням можливостей та потреб кожного студента, що ефективно сприяє формуванню професійних компетенцій.

Заочну освіту в НАУ здобувають як громадяни України, так й з інших країн світу.

В НАУ ефективно впроваджено заочну форму з використанням технологій дистанційного навчання, що реалізується завдяки сучасних новітніх інформаційних ресурсів, методів, форм, підходів до процесу навчання.

ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТIВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Студентам-заочникам пропонуються:

 • високий рівень підготовки фахівців
 • якісна вища освіта
 • наявність місць державного замовлення
 • підготовка за ОС бакалавра та ОС магістра за освітніми програмами
 • можливість паралельної та другої вищої освіти без ЗНО
 • висококваліфіковане кадрове забезпечення
 • сучасні технології та засоби навчання
 • сучасна матеріально-технічна база
 • інноваційні методи навчання
 • можливість отримувати практичні навички роботи за спеціальністю
 • можливість дистанційного навчання з використанням інноваційних освітніх технологій
 • науково-методичні комплекси з навчальних дисциплін
 • навчання на кафедрі військової підготовки
 • підтримка у працевлаштуванні
 • участь у наукових конференція, конкурсах, семінарах

Переваги навчання: 

 • якісна вища освіта
 • сучасні технології навчання
 • потужна матеріально-технічна база
 • інноваційні методи та засоби навчання
 • наявність місць державного замовлення
 • навчання без відриву від виробництва
 • можливість паралельної або другої (іншої) освіти
 • навчання на кафедрі військової підготовки

На навчання приймаються особи які:

 • мають повну загальну середню освіту ‑ на І курс
 • здобули ОКР молодшого спеціаліста ‑ на ІІ (ІІІ) курс (без ЗНО)
 • вступають після закінчення І-го курсу навчання в закладах вищої освіти ‑ на ІІ курс (паралельне навчання, без ЗНО)
 • мають ОС бакалавра або ОС магістра, або ОКР спеціаліста і вступають на ОС магістра (без ЗНО)
 • бажають навчатися в закладах вищої освіти одночасно за декількома освітніми програмами
 • мають ОС бакалавра та/або ОКР спеціаліста і вступають на ОС магістра.

 

Тривалість навчання: для здобуття ОС «Бакалавр» ‑ 4,5 р., ОС «Магістр» ‑ 1,4 міс.

 

Вартість навчання: http://pk.nau.edu.ua/vartist-navchannia-2019-2020-n-r-bakalavr-mahistr/

 

Джерела фінансування здобуття вищої освіти за рахунок :

 • видатків державного бюджету
 • видатків місцевих бюджетів
 • цільових пільгових державних кредитів
 • ваучерів
 • коштів фізичних та/або юридичних осіб.

 

 • Перелік спеціальностей, за якими здійснюється набір на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

   

  022 Дизайн

  ► Дизайн

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  ► Документознавство та інформаційна діяльність

  051 Економіка

  ► Економічна кібернетика

  ► Цифрова економіка

  ► Економіка авіаційного транспорту

  ► Міжнародна економіка

  Економіка підприємства

  053 Психологія

  ► Психологія

  Практична психологія

  061 Журналістика

  ► Журналістика

  ► Реклама і зв'язки з громадскістю

  071 Облік і оподаткування

  Облік і аудит

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси і кредит

  073 Менеджмент

  ► Менеджмент організацій і адміністрування

  ► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Логістика

  Авіаційна логістика

  075 Маркетинг

  ► Маркетинг

  ► Електронний маркетинг

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Підприємницька діяльність в авіації

  ► Підприємництво та бізнес-технології

  ► Митна та біржова справа

  081 Право

  Правознавство

   Правове забезпечення митної діяльності

  101 Екологія

  ► Екологія та охорона навколишнього середовища 

  121 Інженерія програмного забезпечення

   Інженерія програмного забезпечення

  123 Комп’ютерна інженерія

  ► Комп'ютерні системи та мережі

  Системне програмування

  125 Кібербезпека

  ► Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

  Системи та технології кібербезпеки

  ► Управління інформаційною безпекою

  ► Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

  ► Аудит кібербезпеки

  ► Кібернетичні системи відеоспостереження та контролю доступом

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  ► Літаки і вертольоти

  ► Обладнання повітряних суден

  ► Композиційні матеріали і конструкції

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  ► Енергетичний менеджмент

  Електротехнічні системи електроспоживання

  142 Енергетичне машинобудування

  ► Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції

  ► Газотурбінні установки і компресорні станції 

  ► Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

  Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  ► Автоматика та автоматизація на транспорті

  ► Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

  ► Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  ► Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп'ютерних систем 

  ► Комп'ютерно-інтегровані  технології та системи керування на авіаційному транспорті

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  ► Інформаційні вимірювальні системи 

  153 Мікро- та наносистемна техніка

  ► Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексов

  ► Робототехніка та комп'ютерна наносистемотехніка

   

  162 Біотехнології та біоінженерія

   Фармацевтична біотехнологія 

   Екологічна біотехнологія та біоенергетика

  163 Біомедична інженерія

   Біомедична інженерія 

  171 Електроніка

  ► Електронні системи

  Електронні прилади та пристрої

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  ► Телекомунікаційні системи та мережі

  ► Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях 

  Комп'ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

  ► Комп'ютеризовані радіолектронні засоби забезпечення безпеки

  ► Біотехнічні та медичні апарати і системи

  173 Авіоніка

   ► Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

   ► Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден 

  231 Соціальна робота

   ► Соціальна робота

  242 Туризм

   ► Туризмознавство

  262 Правоохоронна діяльність

   ► Правоохоронна діяльність

  263 Цивільна безпека

   ► Захист об'єктів критичної інфраструктури 

  275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

   ► Організація авіаційних робіт і послуг 

   ► Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг

   ► Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

   ► Мультимодальний транспорт і логістика

   ► Транспортні системи (на повітряному транспорті)

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

   Міжнародні відносини

   Міжнародна інформація

  292 Міжнародні економічні відносини

   ► Міжнародні економічні відносини

   ► Міжнародний бізнес

  293 Міжнародне право

   ► Міжнародне право

 • Перелік спеціальностей (спеціалізацій або освітніх програм), за якими здійснюється набір на навчання НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

   

  022 Дизайн

  ► Дизайн

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Документознавство та інформаційна діяльність

  033 Філософія(Н)

   Філософія комунікації(Н)

  035 Філологія

   Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

  051 Економіка

   Міжнародна економіка

   Економіка підприємства

   Економічна кібернетика

   Цифрова економіка(Н)

   Економічна безпека авіаційного транспорту(Н)

  053 Психологія

  ► Психологія бізнесу(Н)

  ► Практична психологія(Н)

  Конфліктологія та практична медіація(Н)

  054 Соціологія

  ► Соціологія

  061 Журналістика

  ► Журналістика

  071 Облік і оподаткування

  ► Облік і аудит

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  ► Фінанси і кредит

  073 Менеджмент

  Адміністрування фінансового моніторингу(Н)

  ► Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

  ► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

  ► Глобальна логістика(Н)

  ► Логістика

  ► Управління проектами 

   ► Адміністративний менеджмент

  ► Управління закладами освіти (Н)

  ► Управління інноваційною діяльністю(Н)

  075 Маркетинг

  ► Маркетинг

  ► Міжнародний маркетинг

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  ► Підприємницька діяльність в авіації

  ► Підприємництво та бізнес-технології(Н)

  081 Право

  ► Правознавство

  101 Екологія

  ► Екологія та охорона навколишнього середовища 

  121 Інженерія програмного забезпечення

  ► Програмне забезпечення систем

  ► Інженерія програмного забезпечення

  122 Комп’ютерні науки

  ► Інформаційні управляючі системи та технології

  123 Комп’ютерна інженерія

  ► Комп’ютерні системи та мережі

  ► Системне програмування

  124 Системний аналіз

  Консолідована інформація

  125 Кібербезпека

  ► Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

  ► Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  ► Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 

   

   

  Н – неакредитована спеціальність (освітня програма) освітнього ступеня "Магістр"

  134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

   Літаки і вертольоти

   Обладнання повітряних суден

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   Енергетичний менеджмент

   Електротехнічні системи електроспоживання

   Світлотехніка і джерела світла

  142 Енергетичне машинобудування

  ► Газотурбінні установки і компресорні станції / Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів(Н)

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  ► Автоматика та автоматизація на транспорті 

  ► Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  ► Якість стандартизація та сертифікація

  ► Інформаційні вимірювальні системи 

  161 Хімічні технології та інженерія

  ► Хімічні технології високомолекулярних сполук

  162 Біотехнології та біоінженерія

  Фармацевтична біотехнологія

  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

  171 Електроніка

  ► Електронні системи

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  ► Телекомунікаційні системи та мережі 

  ► Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

  ► Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

  ► Біотехнічні та медичні апарати і системи

  173 Авіоніка

  ► Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

  ► Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден(Н)

  186 Видавництво та поліграфія

  ► Технології електронних мультимедійних видань

  191 Архітектура та містобудування

  ► Дизайн архітектурного середовища

  192 Будівництво та цивільна інженерія

  ► Промислове і цивільне будівництво

  193 Геодезія та землеустрій

  ► Землеустрій та кадастр

  231 Соціальна робота

  ► Соціальна робота

  242 Туризм

  ► Туризмознавство

  262 Правоохоронна діяльність(Н)

  ► Правоохоронна діяльність(Н)

  263 Цивільна безпека(Н)

  ► Управління в сфері цивільного захисту(Н)

  272 Авіаційний транспорт

  ► Обслуговування повітряного руху

  ► Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

  ► Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

  ► Система управління безпекою авіації(Н)

  ► Системи аеронавігаційного обслуговування

  275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

  ► Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

  ► Організація авіаційних робіт і послуг

  293 Міжнародне право

  ► Міжнародне право

   

   

   

 

Тел.: +38 (044) 497-77-49, 406-68-47, 406-78-36
Факс: +38 (044) 497-72-43
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прочитано 21861 разів