• +38 044 406-74-04
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік навчального процесу
на 2018 - 2019 навчальний рік

для студентів 1-5 курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» ННІІОТ НАУ
які навчаються за заочною формою навчання

 

Напрями підготовки/
Спеціальність
Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії
1 курс  

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
035 (Германські мови та література),
051.2 (Міжнародна економіка),
053 (Психологія),
053.2 (Практична психологія),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),
071
(Облік і аудит),
072
(Фінанси і кредит),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
075 (Маркетинг),
076 (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність),
081 (Правознавство),
101 (Екологія та охорона навколишнього середовища),
121 (Програмне забезпечення систем),
122 (Інформаційні управляючі системи та технології),
123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
125.1 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
134.3.1 (Літаки і вертольоти),
141.2 (Електротехнічні системи електроспоживання),
151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),
162.2 (Фармацевтична біотехнологія),
171.1 (Електронні системи),
172.1
(Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),
173.3
(Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
192.1
(Промислове і цивільне будівництво),
231
(Соціальна робота),
242
(Туризмознавство),
272.1
(Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
275.4.1
(Організація перевезень та управління на транспорті повітряному)

29.10-07.11 25.03-13.04
2 курс   

035 (Германські мови та література),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
073.1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
081 (Правознавство),
121.2 (Програмне забезпечення систем),
122.1 (Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)),
125.1 (Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки),
125.2 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),
125.3 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
141.1 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),
142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),
161.1 (Хімічні технології та інженерія),
172.1 (Апаратура радіозвязку радіомовлення і телебачення ),
186 (Видавництво та поліграфія),
192.1 (Промислове і цивільне будівництво),
231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство ( за видами )),
272.4 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
275.2.1 (Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному))

 12.11-22.11 13.05-31.05 

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
051.2 (Міжнародна економіка),
051.3 (Економіка підприємства),
061 (Журналістика),
071 (Облік і аудит),
072 (Фінанси і кредит),
075 (Маркетинг),
076.1 (Підприємницька діяльність в авіації),
123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),
151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),
162.2 (Фармацевтична біотехнологія),
173.3 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
193.1 (Землеустрій та кадастр)

12.11-23.11 13.05-30.05 
3 курс   

029 (Документознавство та інформаційна діяльність)
035 (Філологія)
051.2 
(Міжнародна економіка)
051.3
 (Економіка підприємства)
053
 (Психологія)
054
 (Соціологія)
061
 (Журналістика)
071
 (Облік і аудит)
072
 (Фінанси і кредит)
073.1
 (Менеджмент організацій і адміністрування)
073.2
 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
073.3
 (Логістика)
075
 (Маркетинг)
081
 (Правознавство)
121.2
 (Програмне забезпечення систем)
122.1
 (Інформаційні управляючі системи та технології)
123.1
 (Комп'ютерні системи та мережі)
123.2
 (Системне програмування)
125.1
 (Системи технічного захисту інформації автоматизація її обробки)
125.2
 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації)
125.3
 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)
141.1
 (Електротехнічні системи електроспоживання)
142
 (Газотурбінні установки та компресорні станції)
151.1
 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики)
151.2
 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)
161.1
 (Хімічні технології та інженерія)
162.2
 (Фармацевтична біотехнологія)
172.1
 (Аппаратура радіозв'язку радіомовлення і телебачення)
173.3
 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання)
192
 (Будівництво)
193
 (Геодезія, картографія та землеустрій)
231
 (Соціальна робота)
242
 (Туризмознавство)
272.4 
(Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів)
275.2.1
 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному))

275.2.1 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)) - Кривий Ріг

01.10-20.10  04.03-23.03
4 курс   

6.030503 (Міжнародна економіка),
6.030504 (Економіка підприємства),
6.030507 (Маркетинг),
6.030508 (Фінанси і кредит),
6.030509 (Облік і аудит),
6.050201 (Системна інженерія),
6.051101 (Авіа-та ракетобудування),
6.051103 (Авіоніка),
6.070101 (Транспортні технології (на повітряному транспорті)),
6.070103-1 (Обслуговування повітряних суден),
6.070103-2 (Обслуговування повітряних суден),
6.140103 (Туризм)

05.11-24.11 01.04-20.04

6.020105 (Документознавство та інформаційна діяльність),
6.020303 (Філологія),
6.030101 (Соціологія),
6.030102 (Психологія),
6.030301 (Журналістика),
6.130102 (Соціальна робота),
6.051501 (Видавничо-поліграфічна справа),
6.050102-1 (КС-401) (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-2 (СП-401) (Комп’ютерна інженерія),
6.050903 (Телекомунікації),
6.051001 (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології),
6.050101 (Комп’ютерні науки),
6.050103-1 (Програмна інженерія),
6.050103-2 (Програмна інженерія),
6.170103 (Управління інформаційною безпекою),
6.170102 (Системи технічного захисту інформації),
6.170101 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

12.11-01.12 09.04-27.04

6.030401 (Правознавство),
6.030601.2 (Менеджмент ЗЕД),
6.030601.3 (Логістика),
6.040106 (Екологія. Охорона навкольшнього середовища та збалансоване природокористування),
6.050802 (Електронні пристрої та системи),
6.050901 (Радіотехніка),
6.050902 (Радіоелектронні апарати),
6.051301 (Хімічна технологія),
6.051401 (Біотехнологія),
6.060101 (Будівництво),
6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій)

19.11-08.12 13.05-01.06
5 курс (БАКАЛАВР)

6.030502 (Економічна кібернетика),
6.030503 (Міжнародна економіка),
6.030504 (Економіка підприємства),
6.030507 (Маркетинг),
6.030508 (Фінанси і кредит),
6.030509 (Облік і аудит),
6.140103 - гр. ТУ-501Бз (Туризм),
6.140103 - гр. ТУ-502Бз (Туризм),
6.170101 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
6.170102 (Системи технічного захисту інформації)

Сесія + Державний екзамен + Дипломна робота


 

26.11-13.12
14.12 -ДЕ- 20.12
21.12-Дипломне проектування-28.02

6.020105 (Документознавство та інформаційна діяльність),
6.020303-1 (Філологія),
6.020303-2 (Філологія),
6.030101
(Соціологія),
6.030102 (Психологія),
6.030301 (Журналістика),
6.030601-1 (Менеджмент),
6.030601-2 (Менеджмент),
6.040106 (Екологія. Охорона навкольшнього середовища та збалансоване природокористування),
6.050101 (Комп’ютерні науки),
6.050102-1 (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-2 (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-3 (Комп’ютерна інженерія),
6.050103 (Програмна інженерія),
6.050201 (Системна інженерія),
6.050202 (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології),
6.050604 (Енергомашинобудування),
6.050701 (Електротехніка та електротехнології),
6.050802 (Електронні пристрої та системи),
6.050901-1 (Радіотехніка),
6.050901-2 (Радіотехніка),
6.050902 (Радіоелектронні апарати),
6.050903 (Телекомунікації),
6.051001 (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології),
6.051101 (Авіа-та ракетобудування),
6.051301 (Хімічна технологія),
6.051401 (Біотехнологія),
6.051501-ВП (Видавничо-поліграфічна справа),
6.070101 (Транспортні технології (на повітряному транспорті)),
6.070103 (ТО-501) (Обслуговування повітряних суден),
6.070103 (ТО-502) (Обслуговування повітряних суден),
6.070103 (ТА-501) (Обслуговування повітряних суден),
6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій),
6.170103 (Управління інформаційною безпекою)

Сесія + Дипломна робота


 

03.12-20.12
21.12-Дипломне проектування-28.02
6.051103, 6.030401, 6.060101, 6.130102
Сесія+ Державний екзамен

 

02.02-21.02
22.02 -ДЕ- 28.02


для студентів 1-2 курсів освітнього ступеня «МАГІСТР» ННІІОТ НАУ
які навчаються за заочною формою навчання

Напрями підготовки/
Спеціальність
Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії
1 (МАГІСТР)

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
035 (Германські мови та література),

051-1 (Економічна кібернетика),
051-2 (Міжнародна економіка),

051-3 (Економіка підприємства),
053.2 (Практична психологія),
053.3 (Психологія бізнесу),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),

071 (Облік і аудит)
072 (Фінанси і кредит),

073-1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073-2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073-3 (Логістика),
075.1 (Міжнародний маркетинг)
075 (Маркетинг),
076.1 (Підприємницька діяльність в авіації),
076.2 (Підприємництво та бізнес технології),
081.2 (Господарське право), 
081.4 (Цивільне право),
081.5 (Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат.),
101 (Екологія та охорона навколишнього середовища),
121 (Програмне забезпечення систем),
122 (Інформаційні управляючі системи та технології)

123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),

125.1 (Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки),

125.2 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),

125.3 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
134.2 (Літаки і ветрольоти),

141.1 (Енергетичний менеджмент),
141.2 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),

142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),

151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),

151.3 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики),

152.1 (Інформаційні вимірювальні системи),

152.3 (Якість, стардатизація та сертифікація),

161.1 (Хімічні технології та інженерія),

162.1 (Фармацевтична біотехнологія),

171.1 (Електронні системи),

172.1 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),

172.2 (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси),
172.3
 (Телекомунікаційні  системи та мережі),

172.4 (Біотехнічні та медичні апарати і системи),

173.1 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),

186 (Технології електронних мультимедійних видань),

191 (Дизайн архітектурного середовища),

192.1 (Промислове і цивільне будівництво),

193.1 (Землевпорядкування та кадастр),

231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство),

272.2 (Технології робіт та технічне обладнання аеропортів),
272.3
 (Обслуговування повітряного руху),

272.1 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),

275.2 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному),

281 (Менеджмент в органах публічного управління)
281.1 (Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування)
293 (Міжнародне право)

 

17.10-19.10 11.03-30.03
2 (МАГІСТР)

029 (Документознавство та інформаційна діяльність), 

035 (Германські мови та література),

051.1 (Економічна кібернетика),
051.2 (Міжнародна економіка),

051.3 (Економіка підприємства),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),

071 (Облік і аудит)
072 (Фінанси і кредит),

073.1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
075 (Маркетинг),
076 (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність),
081.2 (Господарське право),
081.4 (Цивільне право),
081.5 (Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат.),
101 (Екологія та охорона навколишнього середовища),
121 (Програмне забезпечення систем),
122 (Інформаційні управляючі системи та технології)

123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),

125.1 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),

125.2 (Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки),

125.3 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),
134 (Літаки і ветрольоти),
141.2 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),

142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),

151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),

151.3 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики),

152.1 (Якість, стардатизація та сертифікація),

152.2 (Інформаційні вимірювальні системи),

161.1 (Хімічні технології та інженерія),

162.1 (Фармацевтична біотехнологія),
162.2 (Екологічна біотехнологія та біоенергетика ),

171.2 (Електронні системи),

172.1 (Біотехнологічні та медичні апарати і системи),

172.2 (Телекомунікаційні системи та мережі),
172.3 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),

172.4 (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси),

173 (Авіоніка),

186 (Видавництво та поліграфія),

191 (Дизайн архітектурного середовища),

192.1 (Промислове і цивільне будівництво),

193.1 (Геодезія, картографія та землеустрій),

231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство),

272.1 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
272.2 (Технології робіт та технічне обладнання аеропортів),

272.3 (Обслуговування повітряного руху),

275.4.1 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному),
275.4.2 (Організація авіаційних робіт і послуг),

293 (Міжнародне право)

23.10 - 08.11 09.11 - КЕ -15.11 16.11- Дипломне проектування -28.02
073.4,
073.5,
281
28.01-02.02 сесія
 11.03- КЕ -17.03 18.03 - Дипломне проектування - 30.06