Графік навчального процесу
на 2018 - 2019 навчальний рік

для студентів 1-5 курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» ННІНО НАУ
які навчаються за заочною формою навчання з використанням
технологій дистанційного навчання

 
  1-4 курси
Напрями підготовки/
Спеціальність
Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт,
заліково-екзаменаційної сесії
  1 курс
(всі спеціальності)


 виконання та захист
контрольних
і курсових робіт
до 2
1.04

заліково-екзаменаційна сесія
22.04.2019 - 01.06.2019
(загальна кількість 30 днів) 

  2 курс 
(всі спеціальності)
 виконання та
захист
контрольних
і курсових 
робіт до 20.11

заліково-
екзаменаційна
сесія
21.11.2018 -
20.01.2019
(загальна
кількість 10 днів)

 виконання та
захист
контрольних
і курсових
робіт до 21.04

заліково-
екзаменаційна
сесія
22.04.2019 -
01.06.2019
(загальна
кількість 20 днів)

  3 курс, 4 курс
(всі спеціальності/напрями підготовки)
виконання та
захист 
контрольних 
і курсових 
робіт до 20.11
 заліково-
екзаменаційна 
сесія
21.11.2018
20.01.2019
(загальна 
кількість 20 днів)
виконання та 
захист 
контрольних 
і курсових
робіт до 21.04 
 заліково-
екзаменаційна
сесія
22.04.2019 - 
01.06.2019
(загальна 
кількість 20 днів)
  5 курс (БАКАЛАВР)
 Напрями підготовки/
Спеціальність
 Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії

  6.030503д
  6.030504д
  6.030507д
  6.030508д
  6.030509д

Сесія + Державний екзамен (ДЕ)
+ Дипломне проектування

виконання та захист
контрольних та
курсових робіт
до 2
3.11 

заліково-екзаменаційна сесія
26.11-13.12

14.12 -ДЕ- 20.12

21.12-Дип. проектування-28.02.2019

  6.030601-2д
  6.170103д
  6.030102д

Сесія + Дипломне проектування

 виконання та захист
контрольних та
курсових робіт
до 30.11

заліково-екзаменаційна сесія 
03.12-20.12

Дипломне проектування
21.12-28.02.2019

 

 

для студентів 1-4 курсу ННІНО НАУ
які навчаються за заочною формою навчання з використанням
технологій дистанційного навчання в СП "Авиа-центр" м.Ташкент

 

  1 курс
  Напрями підготовки/
Спеціальність
 Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії
  
  172
  272
22.11 - 01.12  29.04-18.05
  073.2 12.11 - 21.11  08.04-27.04
  2 курс
  172
  272
 24.09-05.10  04.02-21.02
  073.2  29.10-09.11  18.03-04.04
  3 курс
  073.2  08.10-27.10  25.02-16.03
  4 курс
  6.030601-2  03.12-22.12  20.05-08.06