КОНТАКТИ МЕТОДИСТІВ
(заочна форма навчання)

КОРОЛЬОВА Світлана Сергіївна 
начальник навчально-методичного відділу ННІНО
корп. 8а, каб. 304
т.: (044) 406-68-47

ЦВЄРАВА Валентина Василівна
завідувач сектору методичного забезпечення заочного навчання ННІНО
корп. 8а, каб. 306
т.: (044) 406-78-36

МАЛІНОВСЬКА Наталія Миколаївна
методист навчально-методичного відділу ННІНО
корп. 8а, каб. 304
т.: (044) 406-71-18

 

ПІБ Контактні дані Спеціальності
ВОЛОШИН
Олена Григорівна
корп. 8а, 305 к.
т.: 406-72-35
Документознавство та інформаційна діяльність
Міжнародна економіка
Облік і аудит
Маркетинг
Міжнародний маркетинг
Підприємницька діяльність в авіації
Підприємництво та бізнес-технології
Туризм 
МЕЛЬНИК
Наталія Володимирівна
корп. 8а, 305 к.
т.: 406-72-35
Психологія
Практична психологія
Правознавство
Менеджмент (логістика)
Фінанси і кредит
Філологія (5 курс, магістри 1-2 курси)
Економічна кібернетика
Міжнародне право
ВОЙЦЕХОВСЬКА
Олеся Миколаївна
корп. 8а, 305 к.
т.: 406-77-27
Комп'ютерні науки
Біотехнічні та медичні апарати і системи
Програмна інженерія
Архітектура та містобудування
Журналістика
ВЛАСІК
Ірина Віталіївна
корп. 8а, 305 к.
т.: 406-77-27
 Комп'ютерна інженерія
Видавничо-поліграфічна справа 
 Хімічні технології
 Біотехнологія та біоінжененрія
 Телекомунікаційні системи та мережі
Економіка підприємства
ТІМЕНКО
Світлана Василівна
корп. 8а, 301 к.
т.: 406-75-60
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Система технічного захисту інформації
Управління інформаційною безпекою 
 Енергомашинобудування
Системна інженерія 
Геодезія, картографія та землеустрій 
Електронні пристрої та системи 
Соціологія
Соціальна робота
ГАНУШЕВИЧ
Олена Василівна
корп. 8а, 308 к.
т.: 406-73-30
Германські мови та літератури (переклад включно) (1-3 курси)
Літаки та вертольоти (1 курс), (магістри 1-2 курси)
Комплекси пілотажно - навігаційного обладнання (1-3 курси), (магістри 1-2 курси)
Філологія (4 курс)
Авіа - та ракетобудування (4-5 курси)
Авіоніка (4-5 курси)

Промислове та цивільне будівництво (1-3 курси), (магістри 1-2 курси)
Будівництво (4-5 курси)

Обслуговування повітряного руху (магістр 1-2 курси)
Обслуговування повітряних суден ((4-5 курси)
Якість, стандартизація та сертифікація (магістри 1-2 курси)
Технічне обслуговування 
та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів (магістри 1-2 курси)
ІЛЬЄНЧЕНКО
Наталія Михайлівна
корп. 8а, 308 к.
т.: 406-73-30
Радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка
Транспортні технології
(275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті))
Метрологія 
та інформаційно-вимірювальні технології
Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування
Електротехніка та електротехнології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Менеджмент ЗЕД
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва
Кульбаба
Наталія Михайлівна
корп. 8а, 301 к.
т.: 406-75-60
281 Публічне управління та адміністрування ( магістри 1-2-курси)