• +38 044 406-74-04
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчання за ваучером (інформація для осіб віком старше 45 років)

Ваучер ‑ документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця.

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні та відповідають певним вимогам, а саме особам які:

  • віком старше 45 років,
  • звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби),
  • звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа осіб з інвалідністю,
  • є внутрішньо переміщеними.

За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер, якщо Ви відповідаєте певним вимогам.

Детальна інформація на сайті Державної служби зайнятості: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

Навчання здійснюється Національним авіаційним університетом відповідно до ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг; за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер; відповідно до переліку навчальних закладів, які мають право здійснювати діяльність у сфері вищої освіти та професійно-технічної освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер, затверджений Міністерством освіти і науки України.

Перелік спеціальностей НАУ, за якими може бути виданий ваучер для навчання за ОС бакалавра та ОС магістра:

053 Психологія

073 Менеджмент

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота

Особа здійснює вибір спеціальності (освітньої програми) за переліком, а також форми навчання (заочна, заочно-дистанційна).

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості:

  • заяву;
  • паспорт;
  • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
  • документ про вищу освіту (дублікат такого документа);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

Із зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера Вам необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів із дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між НАУ та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

НАУ інформує центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

У разі дострокового припинення занять без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання.

Видача ваучерів особам здійснюється відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.07.2015 за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до фахівців найближчого центру зайнятості.

Прочитано 1587 разів