• +38 044 406-74-04
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Середа, 23 жовтня 2019 11:23

VI Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»

Мета: обговорення, обмін досвідом, передовими методиками, творчим підходом до вирішення актуальних проблем сучасної освіти найкращими представниками держави у галузі освіти; встановлення наукових контактів із вченими України; обмін дослідницьким досвідом; публікація наукових результатів педагогічних досліджень; презентація освітніх проектів; формування професійної мережевої спільноти; сприяння розвитку педагогічної науки і освіти України.

Дата проведення:  09 червня 2020 року о 10:00

Форма проведення: заочна (онлайн на платформі Zoom)

Відповідальний секретар: завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент –  Бруяка Ольга Олегівна.

Секції конференції:

 • Психолого-педагогічні засади розвитку особистості.
 • Неперервна освіта як чинник професійного розвитку і самореалізації особистості.
 • Формування національної еліти: концепція, реалізація, творчий пошук.
 • Удосконалення педагогічної майстерності як пріоритетний напрям професійного розвитку.
 • Інноваційні технології в підготовці висококваліфікованих фахівців.
 • Пріоритети доуніверситетської підготовки в системі освіти вищої школи.

 

Безкоштовно для учасників планується: участь у конференції; друк програми конференції; верстка та редагування наукової збірки матеріалів конференції та надання її в електронному формат pdf; розміщення збірки матеріалів конференції на сайті Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ, сертифікат учасника.

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 
 
Адреса: м. Київ, пр.-т Любомира Гузара, 1, корп. 8а, каб. 708, тел.: (044)406–72–02, (044)406–79–08.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Інформаційний лист на VI конференцію

Програма V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Онлайн-реєстрація на VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію

 

Список учасників конференції, що отримали Сертифікати (2020)

 

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2015 року)

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2016 року)

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2017 року)

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 квітня 2018 року)

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 квітня 2019 року)

 Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 червня 2020 року)

 • Співорганізатори

  ► ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України»

  ► Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

   Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

   

 • Наукові організації та ЗВО, які залучалися до конференцій (2015 – 2019 рр.):

  ► Білоруський державний університет

  ► Буковинський державний медичний університет

  ► ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»

  ► Вища школа бізнесу в Домброві Ґурнічей (Польща)

  ► ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

  ► ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

  ► Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

  ► Державний університет телекомунікацій

  ► Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

  ► Донецький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти

  ► Житомирський державний університет імені Івана Франка

  ► Інститут обдарованої дитини НАПН України,

  ► Інститут педагогіки НАПН України

  ► Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

  ► КЗ «Житомирський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти»

  ► КЗ «Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи»

  ► Київський національний торгово-економічний університет

  ► Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  ► Київський університет імені Б. Грінченка

  ► Криворізький національний університет

  ► Луцький національно технічний університет

  ► Львівський державний університет фізичної культури

  ► Львівський національний університет імені І. Франка

  ► Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

  ► Національна академія державного управління при Президентові України

  ► Національний аерокосмічний університет імені М.Е. Жуковського (ХАІ)

  ► Національний медичний університет імені О.О. Богомольца

  ► Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова

  ► Національний технічний університет «КПІ імені І. Сікорського»

  ► Національний університет «Києво-Могилянська академія»

  ► Національний університет «Острозька академія»

  ► Національний юридичний університет імені Я. Мудрого

  ► Ніжинський державний університет імені М. Гоголя

  ► Полтавський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

  ► Сумський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти

  ► Український центр культурних досліджень

  ► Український центр оцінювання якості освіти

  ► Харківський національний автомобільно-дорожній університет

  ► Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеца

  ► Херсонський державний університет

  ► Хмельницький національний університет

  ► Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

  ► Чернігівський національний технологічний університет

 • Організаційний комітет

  Голова оргкомітету:

  МУРАНОВА Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  Заступник голови:

  БРУЯКА Ольга Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  Члени оргкомітету:

  СПІРІН Олег Михайлович  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової роботи та цифровізації Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», м. Київ

  БИКОВ Валерій Юхимович – доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ

   ЛУК’ЯНОВА Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ

  ЛИТВИНОВА Світлана Григорівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

  ► АНІЩЕНКО Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ

  ► ВОЛЯРСЬКА Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  ► КАСЬЯН Сергій Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

  ► КОТУН Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих; супервізор з академічної доброчесності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ

  ► ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій з науково-методичної роботи, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

  ► ГНАТЮК Віктор Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  ► ПРИХОДЬКО Оксана Юріївна  кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  ► БУГАЙОВ Олександр Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

 • Презентаційні матеріали 09.06.2020

  МУРАНОВА Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

  АНІЩЕНКО Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України м. Київ

  ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

  ЛИТВИНОВА Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ

  ЧОТИРИ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  КАСЬЯН Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційнокомунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

  ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КАФЕДРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», м. Київ

  КОМПОНЕНТИ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ Е-НАВЧАННЯ: УМОВИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

  ГНАТЮК Віктор Олександрович, кандидат технічних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  ВОЛЯРСЬКА Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, м. Київ

  ПРОФЕСІЙНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  ЛІТВІНЧУК Людмила Йосипівна, старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

  МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНИМИ І ПРИВАТНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ НАСЕЛЕННЮ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

  МАГАС Наталія Мирославівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

  ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА З ВИКОРИСТАННЯМ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ

  КОТУН Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих; супервізор з академічної доброчесності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ

  АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ: МОЖЛИВОСТІ АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ STRIKE PLAGIARISM

  АНДРУХОВЕЦЬ Петро Михайлович, заступник директора з навчальної роботи ЗНЗ «Київський ліцей бізнесу», голова методоб’єднання з профільного навчання та управлінської підготовки, вчитель економіки та профільної економічної підготовки, м. Київ

  УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Прочитано 4770 разів