• +38 044 406-74-04
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік навчального процесу
на 2019 - 2020 навчальний рік

для студентів 1-5 курсу освітнього ступеня «БАКАЛАВР» ННІІОТ НАУ
які навчаються за заочною формою навчання

 

Напрями підготовки/
Спеціальність
Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії
1 курс  

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
035 (Германські мови та література),
051.2 (Міжнародна економіка),
053 (Психологія),
053.2 (Практична психологія),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),
071
(Облік і аудит),
072
(Фінанси і кредит),

073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
075 (Маркетинг),
076 (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність),
081 (Правознавство),
101 (Екологія та охорона навколишнього середовища),
121 (Програмне забезпечення систем),
122 (Інформаційні управляючі системи та технології),
123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
125.1 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
134.3.1 (Літаки і вертольоти),
141.2 (Електротехнічні системи електроспоживання),
151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),
162.2 (Фармацевтична біотехнологія),
171.1 (Електронні системи),
172.1
(Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),
173.3
(Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
192.1
(Промислове і цивільне будівництво),
231
(Соціальна робота),
242
(Туризмознавство),
272.1
(Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
275.4.1
(Організація перевезень та управління на транспорті повітряному)

21.10-30.10 23.03-11.04
2 курс   

035 (Германські мови та література),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
073.1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
081 (Правознавство),
121.2 (Програмне забезпечення систем),
122.1 (Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)),
125.1 (Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки),
125.2 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),
125.3 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
141.1 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),
142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),
161.1 (Хімічні технології та інженерія),
172.1 (Апаратура радіозвязку радіомовлення і телебачення ),
186 (Видавництво та поліграфія),
192.1 (Промислове і цивільне будівництво),
231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство ( за видами )),
272.4 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
275.2.1 (Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному))

04.11-16.11 13.04-29.04

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
051.2 (Міжнародна економіка),
051.3 (Економіка підприємства),
061 (Журналістика),
071 (Облік і аудит),
072 (Фінанси і кредит),
075 (Маркетинг),
076.1 (Підприємницька діяльність в авіації),
123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),
151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),
162.2 (Фармацевтична біотехнологія),
173.3 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
193.1 (Землеустрій та кадастр)

04.11-15.11 13.04-30.04
3 курс   

029 (Документознавство та інформаційна діяльність)
035 (Філологія)
051.2 
(Міжнародна економіка)
051.3
 (Економіка підприємства)
053
 (Психологія)
054
 (Соціологія)
061
 (Журналістика)
071
 (Облік і аудит)
072
 (Фінанси і кредит)
073.1
 (Менеджмент організацій і адміністрування)
073.2
 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
073.3
 (Логістика)
075
 (Маркетинг)
081
 (Правознавство)
121.2
 (Програмне забезпечення систем)
122.1
 (Інформаційні управляючі системи та технології)
123.1
 (Комп'ютерні системи та мережі)
123.2
 (Системне програмування)
125.1
 (Системи технічного захисту інформації автоматизація її обробки)
125.2
 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації)
125.3
 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)
141.1
 (Електротехнічні системи електроспоживання)
142
 (Газотурбінні установки та компресорні станції)
151.1
 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики)
151.2
 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)
161.1
 (Хімічні технології та інженерія)
162.2
 (Фармацевтична біотехнологія)
172.1
 (Аппаратура радіозв'язку радіомовлення і телебачення)
173.3
 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання)
192
 (Будівництво)
193
 (Геодезія, картографія та землеустрій)
231
 (Соціальна робота)
242
 (Туризмознавство)
272.4 
(Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів)
275.2.1
 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному))
275.2.1 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)) - Кривий Ріг

01.10-20.10  30.03-18.04
4 курс   

6.030503 (Міжнародна економіка),
6.030504 (Економіка підприємства),
6.030507 (Маркетинг),
6.030508 (Фінанси і кредит),
6.030509 (Облік і аудит),
6.050201 (Системна інженерія),
6.051101 (Авіа-та ракетобудування),
6.051103 (Авіоніка),
6.070101 (Транспортні технології (на повітряному транспорті)),
6.070103-1 (Обслуговування повітряних суден),
6.070103-2 (Обслуговування повітряних суден),
6.140103 (Туризм)

11.11-30.11 12.05-31.05

6.020105 (Документознавство та інформаційна діяльність),
6.020303 (Філологія),
6.030101 (Соціологія),
6.030102 (Психологія),
6.030301 (Журналістика),
6.130102 (Соціальна робота),
6.051501 (Видавничо-поліграфічна справа),
6.050102-1 (КС-401) (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-2 (СП-401) (Комп’ютерна інженерія),
6.050903 (Телекомунікації),
6.051001 (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології),
6.050101 (Комп’ютерні науки),
6.050103-1 (Програмна інженерія),
6.050103-2 (Програмна інженерія),
6.170103 (Управління інформаційною безпекою),
6.170102 (Системи технічного захисту інформації),
6.170101 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

11.11-30.11 12.05-31.05

6.030401 (Правознавство),
6.030601.2 (Менеджмент ЗЕД),
6.030601.3 (Логістика),
6.040106 (Екологія. Охорона навкольшнього середовища та збалансоване природокористування),
6.050802 (Електронні пристрої та системи),
6.050901 (Радіотехніка),
6.050902 (Радіоелектронні апарати),
6.051301 (Хімічна технологія),
6.051401 (Біотехнологія),
6.060101 (Будівництво),
6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій)

11.11-30.11 12.05-31.05
5 курс (БАКАЛАВР)
6.030601-2, 6.030601-3
Сесія + Державний екзамен + Дипломна робота
02.12-14.12
15.12 -ДЕ- 21.12
23.12-Дипломне проектування-29.02
6.140103
Сесія + Дипломна робота
09.12-21.12
23.12-Дипломне проектування-29.02
6.030503, 6.030504, 6.030507, 6.030508, 6.030509
Сесія + Державний екзамен + Дипломна робота
02.12-14.12
15.12 -ДЕ- 21.12
20.01-Дип. проектування-29.02
6.020105, 6.020303, 6.030102, 6.030301, 6.050101, 6.050102-1, 6.050102-2, 6.050103, 6.050201, 6.050802, 6.050901, 6.051501, 6.060101, 6.070103-1, 6.070103-2
Сесія + Дипломна робота
09.12-21.12
20.01-Дип. проектування-29.02
6.170101, 6.170102
Сесія + Державний екзамен + Дипломна робота
02.12-14.12
15.12 -ДЕ- 21.12
27.01-Дип. проектування-29.02
6.030101, 6.070101, 6.170103
Сесія + Дипломна робота
09.12-21.12
27.01-Дип. проектування-29.02
6.051103
Сесія + Державний екзамен + Дипломна робота
02.12-14.12
15.12 -ДЕ- 21.12
01.02-Дип. проектування-29.02
6.040106, 6.051101, 6.080101
Сесія + Дипломна робота
09.12-21.12
01.02-Дип. проектування-29.02
6.030401, 6.130102
Сесія+ Державний екзамен
03.02-22.02
23.02 -ДЕ- 29.02


для студентів 1-2 курсів освітнього ступеня «МАГІСТР» ННІІОТ НАУ
які навчаються за заочною формою навчання

Напрями підготовки/
Спеціальність
Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт, 
заліково-екзаменаційної сесії
1 (МАГІСТР)
Всі спеціальності

16.10-18.10, 

20.01-08.02

27.05-12.06
2 (МАГІСТР)
Всі спеціальності
29.10 - 17.11
18.11 - КЕ -24.11
25.11-  Дипломне проектування  -29.02

 

Прочитано 771 разів