Інститут інноваційних освітніх технологій (далі – Інститут) базового закладу вищої освіти Національного авіаційного університету (далі – Університет) є освітнім, адміністративним структурним підрозділом університету, що провадить освітню, методичну діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Інститут створено наказом ректора № 504/од від 30.10.2018 р. «Про створення структурних підрозділів». 

  До складу Інституту входить: Центр дистанційної освіти, Лабораторія електронних засобів дистанційного навчання, Навчально-методичний відділ (Сектор організації заочного навчання, Сектор організації дистанційного навчання), Відділ маркетингу.

Освітній процес в Інституті відбувається на основі застосування  технології дистанційного навчання – Moodle (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що є програмним комплексом для організації дистанційного навчання через мережу Інтернет і призначена для об’єднання учасників освітнього процесу (студентів і викладачів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Для підтримки комунікації між студентами, викладачами та адміністрацією Університету, надання студентам додаткових інструментів для організації їх навчального процесу, Інститут також здійснює адміністрування електронних навчальних ресурсів Університету на базі сервісів Google: G.Suite, Goggle Classroom, Google Meet, Google Forms тощо.

Використання технологій дистанційного навчання в Університеті ‑ це якісна, перспективна вища освіта за сучасними спеціальностями (освітньо-професійними програмами), а також зручна й ефективна форма навчання без відриву від виробництва. Навчальний процес забезпечується профільними кафедрами. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу Університету.

Переваги використання технологій дистанційного навчання в Університеті:

  • навчання проводять висококваліфіковані фахівці університету;
  • індивідуальний характер навчання з використанням інтернет-технологій, що дозволяє отримати освітні послуги незалежно від місця перебування (можливість навчання з будь-якого місця України та закордону);
  • самостійний вибір темпу і порядку вивчення дисциплін в рамках навчального семестру;
  • створено сприятливі умови для одержання знань людям з обмеженими можливостями;
  • доступність навчальних матеріалів впродовж усього періоду навчання, постійний зворотній зв’язок з викладачами та методистами.
z-dnem-aviacziyi-1200x713
630_360_1468315029-6234
df1e43c-60dc97e-antonov-ruslan--1-
IMG_7504

Контактна інформація

Телефон

+380 (044) 406 74 04

Пошта

iiot@npp.nau.edu.ua

Адреса

м. Київ пр. Любомира Гузара 1,
корпус 8А НАУ

Виникли запитання? Зв’яжіться з нами 👇🏻

Інститут інноваційних освітніх технологій

Контакти