• +38 044 406-74-04
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ

Національний авіаційний університет оголошує набір на 8-ми та 4-х місячні курси з підготовки до ЗНО–2019 з предметів: українська мова та література, математика, фізика, англійська мова, історія України, географія, біологія, хімія, основи журналістики, рисунок та композиція.

Слухачам, які успішно закінчили підготовче відділення громадян України і вступатимуть до НАУ на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави, до загального рейтингу додаватимуться додаткові бали, що буде визначено Правилами прийому до НАУ у поточному році.

Форма навчання: щосуботня, вечірня, заочна (у дні шкільних канікул) та дистанційна.  

Початок занять – 01 жовтня 2018 р.

Адреса: 03058, м. Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1, корп. 8а, каб. 610, 708

Телефони: (044) 406–74–04, 406–79–08, 406–72–09, 406–74–15, 406–72–02
т/ф. (044) 497–52–84

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

1.1. На підготовчому відділенні громадян України Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій (далі – Інститут) проводиться підготовка до вступу до вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) громадян України, в тому числі до Національного авіаційного університету (далі – Університет) та до загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) навчальних досягнень випускників.
Ліцензію Міністерства освіти і науки (далі – МОН) України наведено у додатку 1.
1.2. На підготовче відділення зараховуються учні (далі – слухачі) 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) та учнівська молодь на базі неповної та повної загальної середньої освіти.
Для учнів 9 класу здійснюється підготовка до вступу до ВНЗ ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми тощо) громадян України.
Для учнів 10–11 класів здійснюється підготовка до вступу до ВНЗ громадян України та до загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників.
1.3. Терміни навчання слухачів на підготовчих курсах: 9 місяців (з 01 жовтня по 30 червня); 5 місяців (з 16 січня по 30 травня).
1.4. При оформленні на підготовче відділення слухач (замовник) та його законний представник ознайомлюються із Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Правилами прийому до Національного авіаційного університету, Положенням про Навчально-науковий інститут неперервної освіти, Положенням про надання платних послуг Навчально-науковим інститутом неперервної освіти Національного авіаційного університету та Положенням про порядок прийому слухачів на підготовче відділення громадян України.
1.5. Слухачі зараховуються на підготовче відділення наказом ректора Університету, згідно поданої заяви, після укладання Договору про навчання та здійснення оплати за надання освітніх послуг.
1.6. Договір про навчання укладається в двох примірниках, що заповнюються одним із батьків або особою, яка їх замінює, згідно чинного законодавства. При укладанні Договору про навчання замовник освітніх послуг пред’являє оригінал паспорта, картку платника податків та надає їх копії.
1.7. Оплата за навчання на підготовчому відділенні здійснюється у безготівковій формі в державних та комерційних банках на основі виданих квитанцій. У квитанціях зазначається прізвище, ім’я та по батькові слухача підготовчого відділення. Оплата вноситься посеместрово (І семестр: жовтень –
січень, ІІ семестр: лютий – травень), або за письмовою заявою замовника освітніх послуг один раз за два місяці згідно Договору про навчання. Замовник сплачує загальну вартість освітніх послуг у термін до 30 травня відповідного календарного року.
1.8. Слухачам після здійснення оплати за навчання необхідно подати для формування особової справи наступний перелік документів:
– заяву встановленого зразка на ім’я ректора Університету;
– ксерокопію паспорта законного представника слухача та копію картки платника податків;
– ксерокопію паспорта слухача або копію свідоцтва про народження (у випадку неотримання особою на момент подання документів паспорта громадянина України);
– оригінал табеля за останній рік навчання (або копію залікової книжки) з печаткою навчального закладу та підписом директора. Після закінчення 9-го класу слухач надає копію свідоцтва про неповну загальну середню освіту;
– довідку про навчання з навчального закладу;
– 2 фото розміром 3х4 см;
– 5 файлів;
– 5 конвертів із марками по Україні, підписаних на адресу слухача за фактичним місцем проживання.
1.9. Документи приймаються за адресою:
м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, офіс 708, 610.
Режим роботи: у липні – серпні з 9:00 до 17:00 (понеділок – п’ятниця); у вересні – жовтні з 9:00 до 17:00 (понеділок – субота); у листопаді – квітні з 9:00 до 17:00 (понеділок – п’ятниця).
1.10. Слухачам підготовчого відділення видається посвідчення, що пред’являється представникам відділу безпеки та охорони при вході у навчальні корпуси Університету. Наявність посвідчення є обов’язковим при відвідуванні занять.
1.11. Зарахування слухачів на підготовче відділення проводиться з першого та п’ятнадцятого числа кожного наступного місяця на підставі поданої заяви на ім’я ректора Університету.
1.12. Протягом навчання на підготовчому відділенні слухач має право змінювати напрям, форму навчання і перелік навчальних дисциплін із першого або п’ятнадцятого числа наступного місяця, уклавши Угоду про доповнення договору про навчання, згідно заяви, написаної на ім’я ректора Університету (директора Інституту).
1.13. Відрахування слухачів із підготовчого відділення проводиться на підставі написаної на ім’я ректора Університету заяви з першого або п’ятнадцятого числа наступного місяця, згідно умов Договору про навчання.
1.14. Вартість освітніх послуг однієї навчальної дисципліни на підготовчих курсах затверджується наказом ректора.
1.15. У вартість оплати за освітні послуги входять:
– проведення практичних занять обсягом, зазначеним у додатку 2, із однієї навчальної дисципліни;
– проведення вступної співбесіди;
– проведення та перевірка домашніх завдань;
– проведення та перевірка контрольних робіт;
– проведення випускного екзамену;
– проведення консультацій із навчальних дисциплін.
1.16. У вартість оплати за освітні послуги не входить вартість комунальних послуг і оплата оренди навчальних приміщень, вартість якої встановлює орендодавець у регіонах України.
1.17. Для оплати оренди і комунальних послуг навчальних приміщень у регіонах України Університет укладає із замовником додаткову Угоду до Угоди про доповнення договору про навчання. Оплата за оренду і комунальні послуги здійснюється законним представником замовника однією додатковою проплатою за перший місяць навчання, згідно укладеної додаткової Угоди до Угоди про доповнення договору про навчання. У разі розірвання Договору про навчання кошти, сплачені за оренду приміщення і комунальні послуги, не повертаються.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ

2.1. На підготовчому відділенні навчання здійснюється за затвердженим графіком навчального процесу, відповідно до затвердженого Навчального плану для підготовчого відділення громадян України, навчальних і робочих навчальних програм. Опис дій в рамках «Навчально-виховний процес» наведено в документах: «Положення про кафедру базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій», «Положення про Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій», «Положення про випускний екзамен слухачів підготовчого відділення громадян України», «Положення про підготовче відділення громадян України», «Положення про вступну співбесіду слухачів підготовчого відділення».
2.2. Слухачі підготовчого відділення під час навчання ознайомлюються з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, Правилами прийому
до Національного авіаційного університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Правилами техніки безпеки та поведінки в навчальному приміщенні, нормативними документами Інституту, Університету, МОН України і Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО), що пов’язані з особливостями навчального процесу, підготовкою до вступу до ВНЗ громадян України та до загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників.
2.3. Графік навчального процесу на підготовчих курсах передбачає терміни проведення занять: з 01 жовтня по 30 травня та/або з 10 січня по 30 травня.
2.4. Заняття проводяться згідно затвердженого розкладу занять за адресою: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8.
2.5. Для іногородніх слухачів організовано роботу підготовчого відділення у регіонах України на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
2.6. Кількість слухачів у навчальних групах становить в середньому 10–20 осіб згідно кошторису.
2.7. Форми навчання: денна (понеділок – п’ятниця з 8:00; щосуботня з 9:00); вечірня (понеділок – п’ятниця з 16:00); заочна (в дні шкільних канікул з 800); дистанційна. Для слухачів денної і вечірньої форм навчання затверджується додатковий розклад занять на період осінніх і весняних шкільних канікул, початок занять з 9:00.
2.8. Розкладом навчальних занять на підготовчому відділенні для слухачів вечірньої форми навчання передбачено 8 годин у І робочий тиждень і 12 годин у ІІ робочий тиждень.
2.9. Зміни у режимі роботи підготовчого відділення оформлюються відповідними розпорядженнями директора Інституту і доводяться до відома слухачів через мережу Інтернет (на сайті Інституту) та інформаційні стенди.
2.10. Робоча навчальна програма передбачає кількість практичних годин із навчальних дисциплін, згідно додатку 2
2.11. Заняття на підготовчому відділенні проводяться відповідно до чинних нормативних документів, навчального плану, навчальних програм, робочих навчальних програм, затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін та адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, програм загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників, розроблених УЦОЯО і діючих навчальних програм ЗНЗ, затверджених МОН України.
2.12. Для забезпечення навчального процесу на підготовчому відділенні використовується матеріально-технічна база Університету.
2.13. Навчальний процес на підготовчому відділенні забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і
спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр Університету.
2.14. Слухачі підготовчого відділення забезпечуються навчально-методичною літературою.
2.15. Слухачі підготовчого відділення після закінчення повного курсу навчання здають випускний екзамен з навчальних дисциплін згідно з «Положенням про випускний екзамен слухачів (випускників) підготовчого відділення громадян України», затвердженого ректором Університету. Після закінчення повного курсу навчання на підготовчому відділенні слухачеві видається довідка або свідоцтво встановленого зразка.
2.16. Слухачам, які закінчили підготовче відділення громадян України Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій і вступатимуть до Національного авіаційного університету на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, до загального рейтингу додається до 10 балів за результатами успішного навчання.
2.17. Зарахування слухачів підготовчого відділення Інституту на навчання до Університету здійснюється на підставі «Правил прийому до Національного авіаційного університету» у поточному навчальному році.
2.18. Слухачі підготовчого відділення протягом навчального року залучаються до профорієнтаційних заходів, а саме: профорієнтаційного опитування (соціологічний вимір); уроку «Твій вибір – твоє майбутнє»; творчих зустрічей «НАУ збирає друзів» і «Шлях до зірок»; презентацій Університету на базі ЗНЗ (на їх замовлення); екскурсій до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії Університету, кафедр і лабораторій; участі у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ»; днів відкритих дверей Університету та його навчальних структурних підрозділів; майстер-класів навчально-наукових інститутів.
2.19. Представники Інституту надають консультації слухачам підготовчого відділення та їх батькам за телефонами: (044) 406–74–04, (044) 406–73–11, (044) 497–52–84, ( приймальня директора, каб. 8.610); (044) 406–74–15 (заступник директора, каб. 8.609 а); (044) 406–72–09 (завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін, каб. 8.609); (044) 406–79–08, (044) 406–72–02 (завідувач підготовчим відділенням громадян України та його заступник, каб. 8.708).

Адреса:
03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корп. 8а, кабінети 610, 609, 708.
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.