Співробітники Національного авіаційного університету, які бажають пройти вакцинацію від COVID-19 та подавали свої координати до відділу управління і адміністрування будуть проінформовані у телефонному режимі про дату вакцинації та вакцину для щеплення.

Вакцинація для співробітників НАУ буде проведена в пункті щеплення клініки-партнера «Мій Лікар» за адресою: м. Київ вул. Михайла Ломоносова, 32 (метро Васильківська).

Вакцинація здійснюється лише у погоджену з Вами дату і час!

Очікуйте на дзвінок оператора контакт-центру для підтвердження запису.

                                          Здоров’я Вам!

Строки вступу на бакалавра у 2022 році

У 2022 році вступна кампанія для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розпочнеться 01 липня реєстрацією електронних кабінетів і завершиться зарахуванням вступників до закладів вищої освіти.

Вступна кампанія складається з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Зокрема, строки формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування.

Пропонуємо читачам ознайомитися зі строками прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2022 року.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 14 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Прийом документів закінчується:

 • о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
 • о 18:00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня.

Творчі заліки

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень (бюджетні місця) за графіком затвердженим начальним закладом).

У період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у вишах проводяться з 17 до 19 липня 2022 року включно.

Строки прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на бюджетні місця визначає приймальна комісія вишу за умови, що прийом заяв та документів: 

 • починається не пізніше ніж 24 червня;
 • триває не менше десяти днів;
 • завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або творчих конкурсів.

Інформація про строки прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Строки вступу до вищих військових навчальних закладів

Строки вступу до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти визначаються правилами прийому відповідного навчального закладу.

Так, у правилах прийому визначаються строки:

 • прийому заяв;
 • проведення творчих заліків і творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів;
 • оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за держзамовленням;
 • виконання вимог до зарахування;
 • зарахування вступників;
 • виключення заяв осіб, зарахованих на інші місця державного замовлення (але не пізніше 20 липня).

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення до 10:00 22 липня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця держзамовлення. Зарахування цієї категорії вступників за держзамовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня, а заяви осіб, зарахованих на інші місця держзамовлення, виключаються впродовж 22 липня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється в два етапи.

Основний етап – не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 10:00 22 липня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 липня, а заяви про зарахування на інші місця держзамовлення виключаються впродовж 22 липня.

Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 30 вересня. На завершальному етапі здійснюється переведення на вакантні бюджетні місця тих осіб, які вже були зараховані на навчання за контрактом. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюються не пізніше 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 04 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться 05 серпня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 19 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18.00 04 серпня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. При цьому:

 • прийом документів починається не раніше 14 липня;
 • тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів;
 • зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО ТА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за бюджетні кошти та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв і документів розпочинається 14 липня i закінчується о 12:00 22 липня. Фахові вступні випробування для таких осіб проводяться з 22 липня до 30 липня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня 2022 року.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Для отримання важливої інформації про особливості вступної кампанії долучайтеся до Telegram-каналу Вступна кампанія або до групи Абітурієнт у Facebook.​