Бут Володимир

Правила прийому до НАУ 2021

До уваги вступників 2021! Напередодні Нового року на офіційному сайті приймальної комісії оприлюднено Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2021 році

До Вашої уваги, також, представлено додатки до правил прийому:

Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти, за якими здійснюється прийом до Національного авіаційного університету на денну та заочну форму навчання у 2021 році

Перелік спеціальностей та конкурсних пропозицій за державним замовленням на перший курс зі скороченим терміном навчання денної форми ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодшого спеціаліста», ОПС «Фахового молодшого бакалавра», ОС «Молодшого бакалавра», за якими планується набір на навчання до Національного авіаційного університету у 2021 році

Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр»

Правила прийому на навчання до кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2021 році

Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Національного авіаційного університету

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Особливості прийому на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Особливості прийому на освітню програму 272.02 «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт»

Порядок прийому до Національного авіаційного університету для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях

Порядок прийому до Національного авіаційного університету для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Національний авіаційний університет чекає саме на тебе!

СТАРТУВАЛА РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄВІ/ЄВФФ

Сьогодні, 11 травня 2021 року, стартувала реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури. ЄФВВ складають вступники на спеціальності 081 «Право»  і 293 «Міжнародне право».

Реєстрацію здійснює приймальна комісія Національного аіаційного університету до 3 червня 2021 року включно.

У Національному авіаційному університеті здійснюється дистанційна реєстрація вступників, алгоритм дій розміщено за посиланням https://pk.nau.edu.ua/reiestratsiia-na-ievi-iefvv/.

На сторінці розміщено електронні адреси приймальної комісії, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

За дистанційної реєстрації вступник у відповідний строк має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії скановані копії (фотокопії) таких документів:

  1. заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  2. документ, що посвідчує особу;
  3. фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  4. облікова картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  5. довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
  6. документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  7. медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ).

Приймальна комісія перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Учаснику після успішної реєстрації буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступник виявить помилки, він має звернутися до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, з якої надійшли документи, буде відправлено повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті УЦОЯО створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах України (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти в Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Зазначимо, основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти). 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування, розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 19 липня до 30 липня

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 2 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється не пізніше 19 серпня

Зазначимо, на сайті Приймальної комісії НАУ опубліковано відповіді на найпоширеніші запитання для вступників на магістратуру.